Bases de la promoció

loader Cargando...

BASES DE LA CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE "MiGranChef"

OBJECTIU

Campanya de captació de clients dirigida a aquelles persones físiques menors de 18 anys que es donen d'alta com a nous clients de Cajamar Caja Rural entre l'1 de maig i el 30 de setembre de 2016 o fins a exhaurir les 1.000 unitats del pack "MiGranChef" i que, a més, complisquen els requisits que s'especifiquen a continuació.

REQUISITS PER A LA PROMOCIÓ

Clients entre 0 i 17 anys:

  • Alta com a client en entitats del Grupo Cooperativo Cajamar a partir de l'1 de maig de 2016.
  • Obertura de Compte Menuts (pla 2724 / pla 2820) i ingrés de 60 euros. Este ingrés haurà de fer-se amb diners en efectiu o transferències procedents d'altres entitats.
  • Contractació de la i-bústia.

Article promocionable:

  • Un pack compost per un davantal de cuina infantil i un barret de cuina.

ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ

Clients entre 0 i 17 anys: totes les oficines de les entitats del Grupo Cooperativo Cajamar.

ENTREGA DEL REGAL

Els articles sol·licitats entre l'1 i el 30 de cada mes s'entregaran en l'oficina designada pel client entre l'1 i el 15 del mes següent.

GARANTIA DE L'ARTICLE

La garantia d'estos articles serà l'establida pel fabricant del producte, i ha de ser exercitada pel client directament davant del fabricant o el seu representant o concessionari oficial més convenient, de manera que l'Entitat queda exempta de qualsevol responsabilitat o intervenció en eixe àmbit. Només s'admetran reclamacions per desperfectes en un termini de set dies hàbils següents a l'entrega de la mercaderia.

FISCALITAT

Fiscalitat segons la legislació vigent: l'import de l'article es considera a efectes fiscals remuneració en espècie del capital mobiliari per al seu perceptor, i està subjecte a tributació i a ingrés a compte segons la legislació fiscal vigent, no existint remuneració en efectiu. L'IRC anirà a càrrec de l'Entitat.

OBSERVACIONS

Les entitats del Grupo Cooperativo Cajamar es reserven el dret d'anul·lar la sol·licitud d'este article si comprova que el client incomplix alguna de condicions establides.

Màxim, un article per nou client i compte.

Per a sol·licitar l'article, el nou client haurà de ser titular o cotitular del compte objecte d'esta promoció.

Esta promoció no és acumulable a altres dutes a terme per l'Entitat.

Esta promoció caduca al cap de tres mesos d'haver finalitzat, i el client no podrà sol·licitar l'article corresponent una vegada passat este termini.