TPV Fix RTC/ADSL

Cargando...

Coneix el nostre TPV Fix RTC/ADSL

línia

Si el teu negoci no necessita mobilitat per fer el cobrament de les vendes, el TPV FIX RTC/ADSL és la solució.


simplifica

Simplifica els cobraments.

reduïx la quantitat d\efectiu

Reduïx la quantitat d'efectiu en el teu establiment.

incrementa les teues vendes

Incrementa les teues vendes.


tpv fix

Característiques del TPV:

Terminal amb cable que es connecta a la xarxa elèctrica i a la xarxa telefònica convencional RTC. Oferix l'opció de pagament amb targeta als teus clients utilitzant pràcticament el que ja tens, és a dir, la teua línia de telèfon.Accedix a l'àrea de Suport clients.