logo grupo

Nota legal

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito té el seu domicili social a Almeria, Plaza Puerta Purchena, 10, 04001 - Almería. Es troba al Registre Estatal de Societats Cooperatives el 8 de novembre del 2012, al Volum LVIII, Foli 5757, sota l'assistent número 1, indicant-se la seva classificació com a Cooperativa de Crèdit, havent-li correspost el número d'inscripció 2627-SMT i al Registre Mercantil d'Almeria al Volum 1.629, Llibre 0, Foli 118, Fulla AL-40338, Inscripció 211a amb data 15 de desembre del 2015. Pertany al Fons de Garantia de Dipòsits de Cooperatives de Crèdit i el seu CIF és F-04743175.

Si vol posar-se en contacte amb nosaltres, pot fer-ho telefonant al número +34 950 21 01 91 o a través de l'adreça electrònica cajamar@grupocooperativocajamar.es.

Cajamar Caja Rural, a través de les seues pàgines web, oferix continguts relacionats amb la seua activitat, productes i servicis, els quals són merament informatius.

L'operativa bancària, que pot fer-se a través de la web de Cajamar Caja Rural, es regirà pels contractes formalitzats a este efecte.

Cajamar Caja Rural no es responsabilitza dels productes, continguts i servicis d'altres webs que puguen enllaçar-se, directament o indirectament, a través del web de Cajamar Caja Rural.

Cajamar Caja Rural es reserva el dret de modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del seu web quan ho estime oportú, i no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que pogueren sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la seua versió electrònica.

Cajamar Caja Rural, excepte autorització per escrit, prohibix la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització o qualsevol activitat que puga realitzar-se amb els continguts de les seues pàgines web.