Sobre l'entitat

Cajamar Caja Rural és la primera caixa rural espanyola i la primera cooperativa de crèdit espanyola, amb més d’1,6 milions de socis i 3,7 milions de clients. Està integrada al Grup Cooperatiu Cajamar, i n’és la primera accionista. Aquest grup, amb data 30 de setembre de 2022, té actius per import de 63.273 milions d'euros, un volum de negoci gestionat de 97.835 milions d'euros, coeficient de solvència del 15,5% I ràtio CET1 phased in del 13,1%. Actua al mercat a través de 868 oficines i 158 agències, de les quals un 30% es troben en municipis de menys de 5.000 habitants. Disposa de 5.254 empleats i 124 agents financers. Més d'un milió de clients utilitzen els seus canals de banca digital, banca electrònica i banca mòbil, i la seua xarxa de 1.517 caixers automàtics per a dur a terme operacions directament i obtenir efectiu a qualsevol hora del dia. Així mateix, cal destacar que té 6 oficines mòbils (vehicles itinerants) al medi rural. Aquestes oficines mòbils proporcionen servei financer, en poblacions amb menys de 1.500 habitants, sobretot a persones majors. Com a entitat d'àmbit nacional, està present en totes les comunitats i ciutats autònomes espanyoles. Pel que fa a la mida i volum d'actius, és una de les 10 entitats significatives del sistema financer espanyol i, per tant, està supervisada directament pel Mecanisme Únic de Supervisió (MUS), format pel Banc Central Europeu i les autoritats nacionals competents dels països participants.

sscc cajamar

Dades de l'entitat

  • President: Sr. Eduardo Baamonde Noche
  • Director General: Sr. Manuel Villegas Rodríguez
  • Domicili social: Plaza de Juan del Águila Molina, 5, 04006 - Almería
  • Telèfon: 900 15 10 10

Domicili postal
Apartat de Correus 250-04080

Telèfon
900 15 10 10

Adreça electrònica
cajamar@grupocooperativocajamar.es

Denominació social
Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.

CIF
F-04743175