Lísing

loader Cargando...

Inversions

És un sistema de finançament que li permet gaudir dels béns que necessita la seua activitat empresarial per mitjà del pagament d'una quota de lloguer durant un temps prefixat.

Es tracta d'una fórmula àgil per a l'adquisició de vehicles, maquinària, immobles (oficines, naus industrials...), equips informàtics, etc., que aprofita al màxim els avantatges fiscals oferits a les empreses. Al final del contracte, disposa d'una opció de compra que coincidix amb l'import de l'última quota.

 • Termini màxim:
  • Lísing mobiliari: des de 24 fins a 72 mesos.
  • Lísing immobiliari: des de 120 fins a 180 mesos.
 • Forma de pagament: quotes de capital més interessos i impostos.
 • Periodicitat dels pagaments: mensual, trimestral o semestral.
 • Garanties addicionals: a valorar en cada cas.
 • Límit: fins al 100% de la inversió.
 • Tipus d'interés: fixos o variables, negociables en les nostres oficines.
 • Comissions: negociables en les nostres oficines.

A destacar: finançament del 100% de la inversió i avantatges fiscals.