logo grupo

Codi IBAN

El número IBAN (Internacional Bank Account Number) és un número de compte internacional que permet identificar el beneficiari de la transacció i, per tant, permet realitzar pagaments d’una manera automatitzada. És utilitzat pels estats membre de la Unió Europea.

El codi IBAN és format per una seqüència alfanumèrica de caràcters, amb un grandària fixa segons el país, i d’un màxim de 34 caràcters, que permet identificar de manera única el compte que un client manté en una entitat a qualsevol lloc del món.

Hi ha dos formats diferents de codis IBAN, el format paper i el digital.

La diferència entre els dos és, simplement, que en la versió en paper els codis IBAN s’agrupen en grups de quatre caràcters, mentre que en la versió digital apareixen sense espais.

Els codis IBAN són definits per l’estàndard ISO 13616:1997 d’acord amb les regles següents:

  • 2 caràcters: Codis de país, seguint el format ISO.
  • 2 caràcters: Dígit de control.
  • Fins a 30 caràcters (segons el país): Número de compte.

La finalitat de l’IBAN és facilitar el tractament automàtic de les transferències transfrontereres, garantir-ne l’exactitud i reduir la intervenció manual.

Calcule el seu codi IBAN
Compte:


Resultats del càlcul:

IBAN:
Obtindre IBAN de comptes estrangers
Compte:


Resultats del càlcul:


IBAN:
* No es valida el número de compte. Si el valor de compte és correcte, l'IBAN és correcte.