logo grupo

Remeses d'importació

Si vols utilitzar un mitjà de pagament que et permeta controlar en certa manera els

terminis i les condicions d'entrega de la mercaderia

i que oferisca més seguretat que el pagament per transferència de forma anticipada, pots gestionar la teua importació a través d'una remesa.

La remesa és un mitjà de pagament consistent en l'enviament de documents per a la seua gestió de cobrament. Si es presenten documents financers, es denomina "remesa simple", i si la remesa està composta per documents comercials, es denomina "remesa documentària".

Hem de tindre en compte:

  • És molt aconsellable que tota remesa s'aculla a les Regles Uniformes per a les Remeses (publicació 522) publicades per la Cambra de Comerç Internacional. Són normes acceptades internacionalment i que hem de conéixer.
  • Una remesa no garantix el pagament: si el pagament és diferit, pots retirar els documents i, arribada la data de venciment, no estaràs obligat al pagament.

Guia d'operativitat

Si has acordat amb el teu proveïdor que li pagaràs amb una remesa d'importació, ell acudirà a la seua entitat financera en l'estranger per a entregar la documentació financera i/o comercial a fi que siga enviada en gestió de cobrament.

Esta documentació serà rebuda en Cajamar Caja Rural, de manera que la teua oficina contactarà amb tu per a avisar-te de la recepció de la documentació.

Si el pagament és a la vista, al retirar els documents estem obligats a fer el pagament, encara que tens la possibilitat de no retirar els documents i tornar la remesa impagada.

Si el pagament és diferit i les instruccions de la remesa són "entrega de documents contra acceptació", pots retirar la documentació i, arribat el venciment, decidir si efectues el pagament o no. L'acceptació no implica el pagament.

Vull saber més

Coneix este producte en profunditat