logo grupo

Crèdit documentari d'exportació

Quan el banc ordenant emeta el crèdit documentari i es reba en la teua oficina, es posarà en contacte amb tu per a fer-te seguir una còpia del missatge Swift rebut.

Has de revisar tots els termes i condicions per a comprovar que els pots complir i que podràs presentar tots els documents requerits en el termini estipulat. Has de verificar, per tant, que les condicions indicades en el missatge Swift són conformes amb el que esperes i que prèviament has pactat amb el teu client.

Recorda que la teua garantia de cobrament depén de la presentació conforme dels documents, i per a això cal que conegues perfectament què t'estan sol·licitant en el condicionat.

Si alguna de les condicions indicades en el missatge Swift no és conforme amb el que esperes, pots sol·licitar al teu client que emeta una modificació del crèdit documentari.

Una vegada rebut el crèdit documentari, podràs sol·licitar un si ho creus convenient i sempre que disposes d'una Línia de Comerç Exterior. Si el finançament el necessites una vegada carregada la mercaderia, llavors podràs sol·licitar un emparat en la teua Línia de Comerç Exterior.

Quan carregues la mercaderia i disposes, per tant, de tota la documentació requerida en el condicionat del crèdit documentari, has de presentar-la en la teua oficina. Si tens dubtes en la confecció dels documents, els nostres experts en Comerç Exterior estaran al teu costat en el telèfon 950 18 24 32 (de dilluns a divendres, de 8:00 h a 15:00 h), als quals podràs enviar un esborrany dels documents perquè els revisen abans de presentar-los definitivament.

Una vegada presentada la documentació, serà enviada per nosaltres al banc corresponent d'una manera ràpida i àgil. Si els documents són conformes, rebràs el cobrament en la data acordada. Si els documents han sigut presentats amb discrepàncies, el teu client haurà d'alçar les discrepàncies per a poder retirar els documents i tindrà la possibilitat de tornar-los impagant el crèdit documentari.