logo grupo

Finançament d'exportació

Per a contractar un finançament, és requisit indispensable que mantingues una Línia de Comerç Exterior amb nosaltres.

Els productes d'exportació que són susceptibles de ser finançats són:

  • Avançament de factures: podràs finançar l'import de les teues exportacions a través de la presentació d'una còpia de la factura on aparega la data prevista de cobrament i la domiciliació bancària de la nostra entitat i d'una còpia del document de transport que evidencie l'enviament de mercaderies.
    Una vegada aportats els documents indicats, l'abonament es farà de manera àgil i ràpida.
  • Finançament de remeses i crèdits documentaris: l'oficina et farà seguir un model de sol·licitud de finançament que, una vegada omplit i firmat, tramitarà per al seu abonament en compte.

Hem de tindre en compte:

  • Quan fixes el venciment del finançament, especialment en el cas de l'avançament de factures, recomanem que sumes 15 dies a la data prevista de cobrament, de manera que, davant d'un possible retard en el cobrament, el finançament seguirà en vigor.
  • Una vegada rebut el cobrament, es cancel·larà anticipadament el finançament amb la consegüent reliquidació dels interessos.