logo grupo

Finançament d'exportació

Per contractar un finançament, és requisit indispensable que mantinguis una Línia de Comerç Exterior amb nosaltres.

Els productes d'exportació que són susceptibles de ser finançats són:

  • Avançament de factures: podràs finançar l'import de les teves exportacions mitjançant la presentació d'una còpia de la factura on aparegui la data prevista de cobrament i la domiciliació bancària de la nostra entitat i d'una còpia del document de transport que evidenciï l'enviament de mercaderies.
    Un cop aportats els documents indicats, l'abonament es farà de manera àgil i ràpida.
  • Finançament de remeses i crèdits documentaris: l'oficina et farà seguir un model de sol·licitud de finançament que, una vegada emplenat i signat, tramitarà per al seu abonament en compte.

Hem de tenir en compte:

  • Quan fixis el venciment del finançament, especialment en el cas de l'avançament de factures, recomanem que sumis 15 dies a la data prevista de cobrament, de manera que, davant un possible retard en el cobrament, el finançament seguirà en vigor.
  • Un cop rebut el cobrament, es cancel·larà anticipadament el finançament amb la consegüent reliquidació dels interessos.