logo grupo

Prefinançament

Si ha tancat un contracte amb un client en l'estranger i necessita liquiditat per al procés productiu de la seua mercaderia o per a comprar-lo a un tercer, pot prefinançar-se amb nosaltres.

Si disposa d'una Línia de Comerç Exterior, la seua oficina li facilitarà un model de sol·licitud de finançament que, una vegada omplit, junt amb la factura proforma o contracte servirà per a tramitar el prefinançament de manera que puga disposar dels fons de manera àgil i ràpida.

L'import màxim a anticipar és el 50%, tot i que, una vegada carregada la mercaderia, es podrà arribar al 100%.