logo grupo

Prefinançament

Si ha tancat un contracte amb un client a l'estranger i necessita liquiditat per al procés productiu de la seva mercaderia o per comprar-lo a un tercer, pot prefinançar-se amb nosaltres.

Si disposa d'una Línia de Comerç Exterior, la seva oficina li facilitarà un model de sol·licitud de finançament que, un cop emplenat, junt amb la factura proforma o contracte servirà per tramitar el prefinançament de manera que pugui disposar dels fons de manera àgil i ràpida.

L'import màxim a anticipar és el 50%, tot i que, un cop carregada la mercaderia, es podrà arribar al 100%.[