Finançament el pagament dels impostos i assegurances socials

Circulant


loader Cargando...

Circulant

No esperes més i gestiona
els teus impostos i assegurances socials amb comoditat

persona reloj

Ràpidament i sense esperes

billetes

Liquiditat per al teu negoci

calendario

Finançament fins a 3 mesos

Per a moltes empreses i autònoms, el pagament dels impostos (IVA, societats, assegurances socials, etc.) pot suposar una tasca lenta i costosa.

Per això t'oferim la gestió d'estos pagaments per mitjà de la domiciliació amb possibilitat de
finançament fins a 3 mesos a un tipus d'interés de 0,00%. TAE des de 4,10%* (a dos mesos 6,20%**).

Una manera molt ràpida i còmoda que et permetrà guanyar temps i recursos.


porcentaje

TIN: 0,00%
TAE: desde 4,10%* (a dos mesos 6,20%**)

Amb les següents condicions financeres: TIN: 0,00%. Termini màxim: 3 mesos. Comissió d'obertura: 1,00%. Import màxim a finançar: 70.000 €.

*TAE des de 4,10% calculada per a un termini de 3 mesos i un import de 35.000 euros amb amortització i liquidació a venciment. Finançament subjecte als requisits i les condicions de concessió de riscos de l'Entitat.

**TAE 6,20% calculada per a un termini de 2 mesos i un import de 35.000 euros amb amortització i liquidació a venciment.

Finançament subjecte als requisits i les condicions de concessió de riscos de l'Entitat i vàlid fins al 30/09/2020.

~ Calendari general del contribuent 2020 ~


Gener 2020 • 20-01-2020 Fins al 20 de gener
  • Renda i Societats.
  • IVA.
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances.
  • Impostos Especials de Fabricació.
  • Impost especial sobre l'electricitat.
  • Impostos Mediambientals.
  • Impost Especial sobre el Carbó.

 • 30-01-2020 Fins al 30 de gener
  • Renda.
  • IVA.

 • 31-01-2020 Fins a 31 de gener
  • Renda i Societats.
  • IVA.
  • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d'Entitats de nova o recent creació.
  • Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document.
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús de vivendes amb finalitats turístiques
  • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles.
  • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades.
  • Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes.
  • Declaració informativa d'adquiisiciones i alienacions d'accions i participacions en Insitituciones d'inversió col·lectiva.
  • Operacions amb actius financers.
  • Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats
  • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència.

Si vols obtindre més informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedix a la web de l'Agència Tributària.

Febrer 2020 • 15-02-2020 Fins al 15 de febrer
  • Declaració informativa per despeses en jardins d'infants o centres d'educació infantil autoritzats.

 • 20-02-2020 Fins al 20 de febrer
  • Renda i Societats
  • Número d'identificació fiscal
  • IVA
  • Subvencions, indemnitzacions o ajudes d'activitats agrícoles, ramaderes o forestals
  • Impost sobre les primes d'assegurances
  • Impostos especials de fabricació
  • Impost especial sobre l'electricitat
  • Impostos mediambientals

 • 28-02-2020 Fins al 28 de febrer
  • IVA.
  • Impost sobre Societats.
  • Declaració anual de consum d'energia elèctrica.
  • Declaració informativa anual d'operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit.
  • Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini.
  • Declaració anual d'operacions amb tercers.

Si vols obtindre més informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedix a la web de l'Agència Tributària.

Març 2020 • 20-03-2020 Fins al 20 de març
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat


Si vols obtindre més informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedix a la web de l'Agència Tributària.

Abril 2020 • 01-04-2020 Fins a l'1 d'abril
  • IVA.
  • Impostos mediambientals.
  • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes.
  • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió coletiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions.
  • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles.
  • Impost sobre hidrocarburs.
  • Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger.
 • 02-04-2020 Des del 2 d'abril fins a l'1 de juliol
  • Renda i Patrimoni

 • 22-04-2020 Fins al 22 d'abril
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

 • 30-04-2020 Fins al 30 d'abril
  • IVA.
  • Número d'Identificació Fiscal.
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics.

Si vols obtindre més informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedix a la web de l'Agència Tributària.

Maig 2020 • 14-05-2020 Des del 14 de maig fins a l'1 de juliol
  • Renda

 • 20-05-2020 Fins al 20 de maig
  • Renda i Societats
  • IVA
   Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

 • 30-05-2020 Fins al 30 de maig
  • IVA

 • 31-05-2020 Fins al 31 de maig
  • Declaració anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua
  • Declaració anual de comptes financers de determinades persones estatunidencs

Si vols obtindre més informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedix a la web de l'Agència Tributària.

Juny 2020 • 20-06-2020 Fins al 20 de juny
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

 • 26-06-2020 Fins al 26 de juny
  • Renda i Patrimoni

Si vols obtindre més informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedix a la web de l'Agència Tributària.

Juliol 2020 • 01-07-2020 Fins a l'1 de juliol
  • Renda i Patrimoni
  • IVA
  • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc de REF de Canàries i altres ajudes d'Estat per contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o de l'Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent.

 • 22-07-2020 Fins al 22 de juliol
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

 • 25-07-2020 Fins al 25 de juliol
  • Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes en l'estranger amb presència en territori espanyol)
  • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de Canàries i altres ajudes d'Estat per contribuents de l'Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i Entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

 • 30-07-2020 Fins al 30 de juliol
  • IVA

 • 31-07-2020 Fins al 31 de juliol
  • Número d'Identificació Fiscal
  • Impost sobre Depòsits en les Entitats de Crèdit
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics

Si vols obtindre més informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedix a la web de l'Agència Tributària.

Agost 2020 • 20-08-2020 Fins al 20 d'agost
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat

 • 30-08-2020 Fins al 30 d'agost
  • IVA

Si vols obtindre més informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedix a la web de l'Agència Tributària.

Setembre 2020 • 20-09-2020 Fins al 20 de setembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

 • 30-09-2020 Fins al 30 de setembre
  • IVA

Si vols obtindre més informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedix a la web de l'Agència Tributària.

Octubre 2020 • 21-10-2020 Fins al 21 d'octubre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

 • 30-10-2020 Fins al 30 d'octubre
  • IVA

 • 31-10-2020 Fins al 31 d'octubre
  • Número d'Identificació Fiscal
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics
  • Compte Corrent Tributari

Si vols obtindre més informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedix a la web de l'Agència Tributària.

Novembre 2020 • 05-11-2020 Fins al 5 de novembre
  • Renda

 • 20-11-2020 Fins al 20 de novembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

Si vols obtindre més informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedix a la web de l'Agència Tributària.

Desembre 2020 • 02-12-2020 Fins al 2 de desembre
  • IVA
  • Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.
  • Impostos Mediambientals

 • 20-12-2020 Fins al 20 de desembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

 • 30-12-2020 Fins al 30 de desembre
  • IVA

 • 31-12-2020 Fins al 31 de desembre
  • Renda
  • IVA