Finançament el pagament dels impostos i assegurances socials

Circulant


loader Cargando...

Circulant

No esperis més i gestiona
els teus impostos i assegurances socials amb comoditat

persona reloj

Ràpidament i sense esperes

billetes

Liquiditat per al teu negoci

calendario

Finançament fins a 3 mesos

Per a moltes empreses i autònoms, el pagament dels impostos (IVA, societats, assegurances socials, etc.) pot suposar una tasca lenta i costosa.

Per això t'oferim la gestió d'aquests pagaments mitjançant la domiciliació amb possibilitat de
finançament fins a 3 mesos a un tipus d'interès de 0,00%. TAE des de 4,10%* (a dos mesos 6,20%**).

Una manera molt ràpida i còmoda que et permetrà guanyar temps i recursos.


porcentaje

TIN: 0,00%
TAE: des de 4,10%* (a dos mesos 6,20%**)

Amb les següents condicions financeres: TIN: 0,00%. Termini màxim: 3 mesos. Comissió d'obertura: 1,00%. Import màxim a finançar: 70.000 €.

*TAE des de 4,10% calculada per a un termini de 3 mesos i un import de 35.000 euros amb amortització i liquidació a venciment. Finançament subjecte als requisits i les condicions de concessió de riscos de l'Entitat.

**TAE 6,20% calculada per a un termini de 2 mesos i un import de 35.000 euros amb amortització i liquidació a venciment.

Finançament subjecte als requisits i les condicions de concessió de riscos de l'Entitat i vàlid fins al 30/09/2020.

~ Calendari general del contribuent 2020 ~


Gener 2020 • 20-01-2020 Fins al 20 de gener
  • Renda i Societats.
  • IVA.
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances.
  • Impostos Especials de Fabricació.
  • Impost especial sobre l'electricitat.
  • Impostos Mediambientals.
  • Impost Especial sobre el Carbó.

  .
 • 30-01-2020 Fins al 30 de gener del 2020
  • Renda.
  • IVA.

 • 31-01-2020 Fins a 31 de gener
  • Renda i Societats.
  • IVA.
  • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d'Entitats de nova o recent creació.
  • Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document.
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques
  • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles.
  • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades.
  • Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes.
  • Declaració informativa d'adquiisiciones i alienacions d'accions i participacions en Insitituciones d'inversió col·lectiva.
  • Operacions amb actius financers.
  • Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats
  • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència.

Si vols obtenir màs informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedeix al web de l'Agència Tributària

Febrer 2020 • 20-02-2020 Fins al 20 de febrer
  • Renda i Societats.
  • Número d'identificació fiscal.
  • IVA.
  • Subvencions, indemnitzacions o ajudes d'activitats agrícoles, ramaderes o forestals.
  • Impost sobre les primes d'assegurances.
  • Impostos especials de fabricació.
  • Impost especial sobre l'electricitat.
  • Impostos mediambientals.

Si vols obtenir màs informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedeix al web de l'Agència Tributària

Març 2020 • 02-03-2020 Fins al 02 de març
  • IVA.
  • Impost sobre Societats.
  • Declaració anual de consum d'energia elèctrica.
  • Declaració informativa anual d'operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit.
  • Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini.
  • Declaració anual d'operacions amb tercers.

 • 20-03-2020 Fins al 20 de març
  • Renda i Societats.
  • IVA.
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances.
  • Impostos Especials de Fabricació.
  • Impost Especial sobre l'Electricitat.

 • 30-03-2020 Fins al 30 de març
  • IVA.
  • Impostos mediambientals.
 • 31-03-2020 Fins al 31 de març
  • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes.
  • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió coletiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions.
  • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre del exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles.
  • Impost sobre hidrocarburs.
  • Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger.

Si vols obtenir màs informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedeix al web de l'Agència Tributària

Abril 2020 • 01-04-2020 Des del 1 d'abril fins al 30 de juny
  • Renda i Patrimoni.

 • 20-04-2020 Fins al 20 d'abril
  • Renda i Societats.
  • IVA.
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances.
  • Impostos Especials de Fabricació.
  • Impost Especial sobre l'Electricitat.
  • Impostos Mediambientals.
  • Impost Especial sobre el Carbó.

 • 30-04-2020 Fins al 30 d'abril
  • IVA.
  • Número d'identificació fiscal.
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics.

Si vols obtenir màs informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedeix al web de l'Agència Tributària

Maig 2020 • 14-05-2020 Des del 14 de maig fins a l'1 de juliol
  • Renda.

 • 20-05-2020 Fins al 20 de maig
  • Renda i Societats.
  • IVA.
   Impost sobre les Primes d'Assegurances.
  • Impostos Especials de Fabricació.
  • Impost Especial sobre l'Electricitat.
  • Impostos Mediambientals.

Si vols obtenir màs informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedeix al web de l'Agència Tributària

Juny 2020 • 01-06-2020 Fins al 01 de juny
  • IVA.
  • Declaració anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua.
  • Declaració anual de comptes financers de determinades persones estatunidencs.

 • 22-06-2020 Fins al 22 de juny
  • Renda i Societats.
  • IVA.
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances.
  • Impostos Especials de Fabricació.
  • Impost Especial sobre l'Electricitat.
  • Impostos Mediambientals.

 • 25-06-2020 Fins al 25 de juny
  • Renda i Patrimoni.

 • 30-06-2020 Fins al de juny
  • Renda i Patrimoni.
  • IVA.
  • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc de REF de Canàries i altres ajudes d'Estat per contribuents del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o del Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent.

Juliol 2020 • 20-07-2020 Fins al 20 de juliol
  • Renda i Societats.
  • IVA.
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances.
  • Impostos Especials de Fabricació.
  • Impost Especial sobre l'Electricitat.
  • Impostos Mediambientals.
  • Impost Especial sobre el Carbó.

 • 27-07-2020 Fins al 27 de juliol
  • Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).
  • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de Canàries i altres ajudes d'Estat per contribuents del Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i Entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

 • 30-07-2020 Fins al 30 de juliol
  • IVA.

 • 31-07-2020 Fins al 31 de juliol
  • Número d'Identificació Fiscal.
  • Impost sobre Dipòsits a les Entitats de Crèdit.
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics.

Si vols obtenir màs informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedeix al web de l'Agència Tributària

Agost 2020 • 20-08-2020 Fins al 20 d'agost
  • Renda i Societats.
  • IVA.
  • Impostos Especials de Fabricació.
  • Impost Especial sobre l'Electricitat.

 • 31-08-2020 Fins al 31 d'agost
  • IVA.

Si vols obtenir màs informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedeix al web de l'Agència Tributària

Setembre 2020 • 21-09-2020 Fins al 21 de setembre
  • Renda i Societats.
  • IVA.
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances.
  • Impostos Especials de Fabricació.
  • Impost Especial sobre l'Electricitat.
  • Impostos Mediambientals.

 • 30-09-2020 Fins al 30 de setembre
  • IVA.

Si vols obtenir màs informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedeix al web de l'Agència Tributària

Octubre 2020 • 20-10-2020 Fins al 20 d'octubre
  • Renda i Societats.
  • IVA.
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances.
  • Impostos Especials de Fabricació.
  • Impost Especial sobre l'Electricitat.
  • Impostos Mediambientals.
  • Impost Especial sobre el Carbó.

 • 30-10-2020 Fins al 30 d'octubre
  • IVA.

Si vols obtenir màs informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedeix al web de l'Agència Tributària

Novembre 2020 • 02-11-2020 Fins al 02 de novembre
  • Número d'Identificació Fiscal.
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics.
  • Declaració informativa d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables
  • Compte Corrent Tributari.

 • 05-11-2020 Fins al 5 de novembre
  • Renda.

 • 20-11-2020 Fins al 20 de novembre
  • Renda i Societats.
  • IVA.
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances.
  • Impostos Especials de Fabricació.
  • Impost Especial sobre l'Electricitat.
  • Impostos Mediambientals.

 • 30-11-2020 Fins al 30 de novembre
  • IVA.
  • Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.
  • Impostos Mediambientals.

Si vols obtenir màs informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedeix al web de l'Agència Tributària

Desembre 2020 • 21-12-2020 Fins al 21 de desembre
  • Renda i Societats.
  • IVA.
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances.
  • Impostos Especials de Fabricació.
  • Impost Especial sobre l'Electricitat.
  • Impostos Mediambientals.

 • 30-12-2020 Fins al 30 de desembre
  • IVA.

 • 31-12-2020 Fins al 31 de desembre
  • Renda.
  • IVA.

Si vols obtenir màs informació sobre el Calendari General del Contribuent 2020, accedeix al web de l'Agència Tributària