logo grupo

Garanties Internacionals

Com a exportador pots trobar diverses situacions durant les negociacions amb els teus clients, que et situarien en algun dels casos següents:

  • Que decidisques exigir als teus clients que et garantisquen el pagament a través d'una Garantia de Pagament (Payment Guarantee). D'esta manera, si, arribat el venciment acordat, el teu client no complira la seua obligació de pagament, podries executar la garantia complint els requisits establits en esta i tindries assegurat el cobrament per part de l'entitat emissora de l'aval.
  • Que exigisques al teu client un pagament anticipat corresponent a un tant per cent de l'import de la factura, per a començar a fabricar el producte o fer les gestions de compra a un tercer. En este cas, és probable que ell et demane a canvi l'emissió d'una garantia perquè en el cas que no complisques determinades condicions respecte a la mercaderia, puga recuperar l'import anticipat. Hauràs d'emetre a favor seu una Garantia de Pagament Anticipat (Advance Payment Guarantee).
    Per a has de disposar d'una .
  • Que hages fet una venda a l'estranger i el teu client t'exigisca una Garantia de Compliment (Performance Bond) per a garantir-se alguna característica pel que fa a la mercaderia.
    Per a has de disposar d'una .

Com funciona?

Accedix a la nostra guia d'operativitat