logo grupo

Garanties Internacionals

Com a exportador pots trobar diverses situacions durant les negociacions amb els teus clients, que et situarien en algun dels casos següents:

  • Que decideixis exigir als teus clients que et garanteixin el pagament mitjançant una Garantia de Pagament (Payment Guarantee). D'aquesta manera, si, arribat el venciment acordat, el teu client no complís la seva obligació de pagament, podries executar la garantia complint els requisits establerts en aquesta i tindries assegurat el cobrament per part de l'entitat emissora de l'aval.
  • Que exigeixis al teu client un pagament anticipat corresponent a un tant per cent de l'import de la factura, per començar a fabricar el producte o fer les gestions de compra a un tercer. En aquest cas, és probable que ell et demani a canvi l'emissió d'una garantia perquè en el cas que no compleixis determinades condicions respecte a la mercaderia, pugui recuperar l'import anticipat. Hauràs d'emetre a favor seu una Garantia de Pagament Anticipat (Advance Payment Guarantee).
    Per has disposar d'una .
  • Que hagis fet una venda a l'estranger i el teu client t'exigeixi una Garantia de Compliment (Performance Bond) per garantir-se alguna característica pel que fa a la mercaderia.
    Per has de disposar d'una .

Com funciona?

Accedeix a la nostra guia d'operativitat