logo grupo

Assegurances de canvi

Per a contractar assegurances de canvi

Telefona al...

950 18 33 18

De dilluns a divendres, de 8:30 a 15:00 hores.

La telefonada quedarà gravada per a la teua seguretat i tranquil·litat.

Les assegurances de canvi existixen per a pal·liar les conseqüències de la incertesa davant de les fluctuacions de tipus de canvi de les diverses divises que cotitzen en el mercat espanyol de divises.

Condicions per a la seua contractació:

  • Disposar d'una Línia de Comerç Exterior, ja que s'imputarà com a risc el 10% de l'import contractat.
  • Tindre actiu el servici de Banca Telefònica.
  • Que tots els intervinents de la Línia de Comerç Exterior (inclosa la persona jurídica) hagen rebut la informació precontractual.
  • Que la persona jurídica (a través del representant de la Línia de Comerç Exterior) haja realitzat el Test de Conveniència.
  • Que tots els intervinents de la Línia de Comerç Exterior tinguen assignada la categoria MIFID en la nostra entitat, ja que estan catalogats com a productes complexos.

Tipus d'assegurances

Per a contractar una assegurança de canvi tancat, el client ha de tindre molt clar l'import i el venciment de l'operació comercial coberta per eixa assegurança.

Com que la contractació suposa una obligació per al client, este ha de saber que dos dies hàbils abans del venciment s'executarà l'assegurança aplicant-la a l'operació comercial que corresponga.

Si, arribat el venciment, l'operació comercial s'ha retardat o avançat en el temps, el client tindrà l'obligació d'executar l'assegurança de canvi contractada. Si no disposara de la divisa per a entregar-la o dels euros per a comprar la divisa pactada, es realitzaria un incompliment de l'assegurança de canvi.

L'incompliment consistix a realitzar al comptat l'operació contrària a la que representa l'assegurança de canvi. És a dir, si l'assegurança de canvi es va contractar per a comprar divisa, en l'incompliment es vendrà al comptat, i al contrari si va ser contractada per a vendre divisa. L'incompliment generarà una diferència de canvi, que pot ser positiva o negativa, en funció de l'evolució de la divisa.

Quan es contracta una assegurança de canvi obert, es fixa una data de venciment final i un import global, però se'n poden realitzar utilitzacions parcials al llarg de la vigència de l'assegurança de canvi.

Si, arribat el venciment, encara queda disponible algun import de l'assegurança de canvi, en el cas que no hi haja cap operació on puga aplicar-se, es realitzaria un incompliment de l'import disponible.

L'incompliment consistix a realitzar al comptat l'operació contrària a la que representa l'assegurança de canvi. És a dir, si l'assegurança de canvi es va contractar per a comprar divisa, en l'incompliment es vendrà, i al contrari si va ser contractada per a vendre divisa. L'incompliment generarà una diferència de canvi, que pot ser positiva o negativa, en funció de l'evolució de la divisa.