logo grupo

Assegurances de canvi

Per contractar assegurances de canvi

Truca al...

950 18 33 18

De dilluns a divendres, de 8:30 a 15:00 hores.

La trucada quedarà enregistrada per a la teva seguretat i tranquil·litat.

Les assegurances de canvi existeixen per pal·liar les conseqüències de la incertesa davant les fluctuacions de tipus de canvi de les diverses divises que cotitzen en el mercat espanyol de divises.

Condicions per a la seva contractació:

  • Disposar d'una Línia de Comerç Exterior, ja que s'imputarà com a risc el 10% de l'import contractat.
  • Tenir actiu el servei de Banca Telefònica.
  • Que tots els intervinents de la Línia de Comerç Exterior (inclosa la persona jurídica) hagin rebut la informació precontractual.
  • Que la persona jurídica (a través del representant de la Línia de Comerç Exterior) hagi realitzat el Test de Conveniència.
  • Que tots els intervinents de la Línia de Comerç Exterior tinguin assignada la categoria MIFID a la nostra entitat, ja que estan catalogats com a productes complexos.

Tipus d'assegurances

Per contractar una assegurança de canvi tancat, el client ha de tenir molt clar l'import i el venciment de l'operació comercial coberta per aquesta assegurança.

Com que la contractació suposa una obligació per al client, aquest ha de saber que dos dies hàbils abans del venciment s'executarà l'assegurança aplicant-la a l'operació comercial que correspongui.

Si, arribat el venciment, l'operació comercial s'ha retardat o avançat en el temps, el client tindrà l'obligació d'executar l'assegurança de canvi contractada. Si no disposés de la divisa per lliurar-la o dels euros per comprar la divisa pactada, es realitzaria un incompliment de l'assegurança de canvi.

L'incompliment consisteix a realitzar al comptat l'operació contrària a la que representa l'assegurança de canvi. És a dir, si l'assegurança de canvi es va contractar per comprar divisa, en l'incompliment es vendrà al comptat, i al contrari si va ser contractada per vendre divisa. L'incompliment generarà una diferència de canvi, que pot ser positiva o negativa, en funció de l'evolució de la divisa.

Quan es contracta una assegurança de canvi obert, es fixa una data de venciment final i un import global, però se'n poden realitzar utilitzacions parcials al llarg de la vigència de l'assegurança de canvi.

Si, arribat el venciment, encara queda disponible algun import de l'assegurança de canvi, en el cas que no hi hagi cap operació on pugui aplicar-se, es realitzaria un incompliment de l'import disponible.

L'incompliment consisteix a realitzar al comptat l'operació contrària a la que representa l'assegurança de canvi. És a dir, si l'assegurança de canvi es va contractar per comprar divisa, en l'incompliment es vendrà, i al contrari si va ser contractada per vendre divisa. L'incompliment generarà una diferència de canvi, que pot ser positiva o negativa, en funció de l'evolució de la divisa.