logo grupo

Garanties Internacionals

Com a importador, pots trobar distintes situacions durant les negociacions amb els teus proveïdors, que et situarien en algun dels casos següents:

 • Que el teu proveïdor exigisca que li garantisques el pagament amb una Garantia de Pagament (Payment Guarantee) per a servir la mercaderia o fer el servici corresponent. D'esta manera, si, arribat el venciment acordat, tu no complires l'obligació de pagament, el teu proveïdor executaria la garantia complint els requisits establits en esta i tindria assegurat el cobrament per part de l'entitat emissora de l'aval.
  Podràs sol·licitar l'emissió d'una garantia de pagament si disposes d'una .
  Si vols conéixer en profunditat com funciona una Garantia Internacional, acudix a la nostra guia operativa.
 • Que el teu proveïdor t'exigisca un pagament anticipat corresponent a un tant per cent de l'import de la factura per a començar a fabricar el producte o fer les gestions de compra a un tercer. En este cas, si et vols assegurar que, si el teu proveïdor no et servix la comanda, pugues recuperar l'import anticipat, has d'exigir-li que emeta a favor teu una Garantia de Pagament Anticipat (Advance Payment Guarantee).
  En este cas, una vegada pactades les condicions amb el proveïdor, este iniciaria els tràmits amb la seua entitat financera. Una vegada rebuda la garantia, la teua oficina contactarà amb tu per a fer-te seguir una còpia del missatge Swift rebut. Has de revisar-ne els termes per a verificar que s'adapta a les condicions prèviament pactades amb el teu proveïdor.
 • Que hages fet una compra a l'estranger i vullgues garantir-te que el teu proveïdor complix algun requisit pel que fa a la mercaderia. En este cas hauràs de pactar amb l'exportador perquè emeta una Garantia de Compliment (Performance Bond) a favor teu.
  D'esta manera, si, rebuda la mercaderia, esta no complix els requisits pactats en la garantia, podries executar-la i recuperar els fons coberts per l'aval.
  En este cas, una vegada pactades les condicions amb l'exportador, este iniciaria els tràmits amb la seua entitat financera. Una vegada rebuda la garantia, la teua oficina contactarà amb tu per a fer-te seguir una còpia del missatge Swift rebut. Has de revisar-ne els termes per a verificar que s'adapta a les condicions prèviament pactades amb el teu proveïdor.

Com funciona?

Accedix a la nostra guia d'operativitat