logo grupo

Garanties Internacionals

Com a importador, pots trobar distintes situacions durant les negociacions amb els teus proveïdors, que et situarien en algun dels casos següents:

 • Que el teu proveïdor exigeixi que li garanteixis el pagament amb una Garantia de Pagament (Payment Guarantee) per servir la mercaderia o fer el servei corresponent. D'aquesta manera, si, arribat el venciment acordat, tu no complissis l'obligació de pagament, el teu proveïdor executaria la garantia complint els requisits establerts en aquesta i tindria assegurat el cobrament per part de l'entitat emissora de l'aval.
  Podràs sol·licitar l'emissió d'una Garantia de Pagament si disposes d'una .
  Si vols conèixer en profunditat com funciona una Garantia Internacional, acudeix a la nostra guia operativa.
 • Que el teu proveïdor t'exigeixi un pagament anticipat corresponent a un tant per cent de l'import de la factura per començar a fabricar el producte o fer les gestions de compra a un tercer. En aquest cas, si et vols assegurar que, si el teu proveïdor no et serveix la comanda, puguis recuperar l'import anticipat, has d'exigir-li que emeti a favor teu una Garantia de Pagament Anticipat (Advance Payment Guarantee)
  En aquest cas, una vegada pactades les condicions amb el proveïdor, aquest iniciaria els tràmits amb la seva entitat financera. Un cop rebuda la garantia, la teva oficina contactarà amb tu per fer-te seguir una còpia del missatge Swift rebut. Has de revisar-ne els termes per verificar que s'adapta a les condicions prèviament pactades amb el teu proveïdor.
 • Que hagis fet una compra a l'estranger i vulguis garantir-te que el teu proveïdor compleix algun requisit pel que fa a la mercaderia. En aquest cas hauràs de pactar amb l'exportador perquè emeti una Garantia de Compliment (Performance Bond) a favor teu.
  D'aquesta manera, si, rebuda la mercaderia, aquesta no compleix els requisits pactats en la garantia, podries executar-la i recuperar els fons coberts per l'aval.
  En aquest cas, una vegada pactades les condicions amb l'exportador, aquest iniciaria els tràmits amb la seva entitat financera. Una vegada rebuda la garantia, la teva oficina contactarà amb tu per fer-te seguir una còpia del missatge Swift rebut. Has de revisar-ne els termes per verificar que s'adapta a les condicions prèviament pactades amb el teu proveïdor.
 • Com funciona?

  Accedeix a la nostra guia d'operativitat