logo grupo

Titulitzacions

A continuació, es mostren, en detall, les diverses titulitzacions o transformacions d'actius que ha dut a terme Cajamar Caja Rural.

titulitzacions
INTERMONEY DE TITULITZACIÓ
Fons de titulització Import (*) Data Tipus
IM CAJAMAR 3 FTA 1.200.000 08/03/2006 Hipotecario
IM CAJAMAR 4 FTA 1.000.000 13/09/2006 Hipotecario
IM CAJAMAR 5 FTA 1.000.000 12/09/2007 Hipotecario
IM CAJAMAR 6 FTA 2.000.000 06/02/2008 Hipotecario
IM BCC CAJAMAR 1 FT 750.000 15/01/2016 Hipotecaria
IM BCC CAJAMAR 2 FT 725.000 13/12/2019 Hipotecaria
IM BCC CAPITAL 1 FT 953.000 14/12/2018 Pymes
IM BCC CAJAMAR PYME 3 FT 1.000.000 06/04/2021 Pymes
IM BCC CAJAMAR PYME 4 FT 900.000 16/03/2022 Pymes
EUROPEA DE TITULITZACIÓ
Fons de titulització Import (*) Data Tipus
Rural Hipotecario VIII FTA 371.658 26/05/2006 Hipotecario
Rural Hipotecario IX FTA 575.585 28/03/2007 Hipotecario
Rural Hipotecario X FTA 543.463 25/06/2008 Hipotecario
Rural Hipotecario XI FTA 586.096 25/02/2009 Hipotecario
Rural Hipotecario XII FTA 252.092 04/11/2009 Hipotecario
TITULITZACIÓ D´ACTIUS
Fons de titulització Import (*) Data Tipus
TDA 19 MIXTO FTA 400.000 27/02/2004 Hipotecario
TDA CAJAMAR 2 FTA 1.000.000 18/05/2005 Hipotecario
(*) En milers d'euros.