logo grupo

Plan gestió futur 2040

Indicador de risc exigit per la O.M. ECC/2316/2015

1
2
3
4
5
6
7
« Menor risc
Menor remuneració potencial
Major risc »
Major remuneració potencial

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevinga alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants

plan futuro 2040

Per a persones entre 44 i 51 anys, la jubilació de les quals es trobi al voltant de l'any 2040

Si preveus la teva jubilació per a l'any 2040, creiem que esta informació pot ser interessant per a tu. El nostre nou Pla Gestió futur 2040 és un pla de pensions especialment dissenyat per a persones com tu.

Sabem que en cada moment de la vida les teves necessitats són diferents. Per això et mostrem una sèrie d'exemples que t'ajudin a conèixer i planificar el moment de la teva jubilació.

Exemple per a 45 anys

Quina és l'aportació que faria el primer any? Quant hauria aportat fins a la meva jubilació? (1) Quina seria l'estimació de capital total? (2) Quina rendibilitat obtindria? Si el tipus de gravamen marginal estimat és... (3) Quant podria estalviar en la meva pròxima declaració de la renda? (3)
2.000€ 46.000€ 131.893€ 85.893€ 45% 900€
1.500€ 43.196€ 121.209€ 78.013€ 37% 555€
1.000€ 32.453€ 88.450€ 55.997€ 30% 300€
500€ 16.226€ 44.225€ 27.998€ 24% 120€

(1) Simulació tenint en compte un increment de l'aportació de 3% anual (fins a arribar al màxim d'aportació anual permès, actualment 1.500 € l'any).

(2) Els exemples representats són simulacions fetes per a una edat de 45 anys, tenint en compte una rendibilitat mitjana anual estimada del 4% i una jubilació als 67 anys, de manera que no representen en cap cas indicadors de resultats garantits.

(3) Estimada una base liquidable igual al sou net anual menys 5.000 euros, i basant-nos en la taula estatal de tipus gravamen Rendiments del Treball IRPF vigent al gener de 2020, de manera que els tipus poden variar segons la comunitat autònoma de què es tracte.Plans de Pensions contractats amb la gestora Cajamar Vida, S. A., de Seguros y Reaseguros, amb domicili social a la Plaza de Juan del Águila Molina, 5, 04006 - Almería, Espanya. CIF: A-04465555. R. M. d'Almeria, tom 838, llibre 0, foli 1, full. AL-20409.

Entitat dipositària: CECABANK, S. A., amb domicili social a Alcalá, 27- 28014, Madrid, i amb NIF A-86436011. Promotora: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.

Inscrita al R. M. d'Almeria, tom 1.526, llibre 0, foli 1, full AL-40338, Inscripció 1a de data 31 d'octubre de 2012. CIF F-04743175. Domicili social: Plaza de Juan del Águila Molina, 5, 04006 - Almería.

Més informació (en castellá)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.