logo grupo

Assegurança de decessos

En els moments difícils, és important comptar amb ajuda i sentir que t'han protegit.

L'assegurança de decessos Cajamar soluciona les gestions i les necessitats principals que puguen sorgir quan tu no hi sigues.


Manos

Tranquil·litat perquè t'ocupes del que realment importa.

Contrato

Una assegurança que s'adapta a les necessitats de cada persona.

Seguridad

La teua família protegida, quan més ho necessita.

Transacción

Et facilitem la forma de pagament per a ajustar-nos a tu.


Selecciona la teua assegurança de decessos

Vela

Assegurança de decessos

Assegurança de decessos que cobreix abans, durant i després del sepeli, i que resol les gestions principals que sorgeixen després de la mort d'un ésser estimat.


Seguro de decesos

Aquestes són les cobertures de la nostra assegurança de decessos.


S'assenyalen amb asterisc * les garanties opcionals contractables per les modalitats de pagament periòdic.

Sol·licita el teu pressupost i contracta'l

Entra a la teua Banca Electrònica, emplena les dades i sol·licita.

Sol·licitar pressupost i contractar (en castellá)

Calculadora
Promo Club Seguros

Estalvia fins al 30 % * en les teues pòlisses amb la bonificació del nostre Club de les Assegurances

 • Pagos mes a mes sin coste, 0% TAE**
 • I fins al 30 %* de bonificació.

Aconsegueix fins al 30 % * de bonificació el primer any, tenint 8 o més pòlisses contractades (almenys una ha de ser nova). Contracta les assegurances de la teua família (parella, cònjuge, fills i persones majors) i paga-les tranquil·lament en quotes mensuals.**.

Anar a Club Assegurances

Preguntes Freqüents sobre Assegurances de Decessos.

Tret que hi haja un pacte en contra, s'estableixen els terminis de carència següents per a cadascuna de les garanties:

 1. Per a les garanties de sepeli, trasllats i assistència en viatge, servicis complementaris familiars, assistència pedagògica i repatriació, s'estableix un termini de carència de 20 dies des de la data d'incorporació de l'assegurat en la pòlissa.
 2. Per a la garantia de subsidi diari per hospitalització, s'estableixen els terminis de carència següents, excepte que hi haja un pacte en contra:
  • Tres mesos des de la data d'efecte d'aquesta garantia per a l'assegurat afectat, segons el que s'estableix en les Condicions Particulars, excepte prescripció mèdica.
  • En cas d'embaràs i part, amb independència del que s'estableix en el paràgraf anterior, el termini de la carència serà de huit mesos des de la data d'alta d'aquesta garantia per a l'Assegurat afectat, segons el que s’indica en les Condicions Particulars.
 3. Els terminis de carència quedaran automàticament derogats en cas que el sinistre siga conseqüència d'un accident.
 4. Els terminis de carència quedaran automàticament establerts en un any, en cas que el sinistre siga conseqüència d'un suïcidi.

Sí, el límit establert a les CCGG és fins als 99 anys.

Així és, sempre que estigues al corrent de pagament de la teua pòlissa. Tindràs la tranquil·litat d'estar assegurat i de no deixar a la teua família caps per lligar.

 • Gestió i despeses de sepeli: capital recomanat segons la localitat de residència de l'assegurat, que es pot reduir un 10 % i augmentar, contractant un Capital Addicional per a Servicis Extraordinaris [fins a doblar el capital recomanat, amb un màxim de 9.000 € en total (recomanat més addicional)].
 • Defunció/invalidesa per accident (Anivellada i Mixta): elecció de capitals. 10.000 €, 20.000 € o 30.000 € per a cada garantia.
 • Subsidi diari per hospitalització (Anivellada i Mixta): elecció del subsidi diari. 10 €, 30 € o 50 €.

Els capitals es poden revaloritzar al 3 % a elecció del Prenedor.

Sí, i és el més aconsellable. Les pòlisses de decessos disposen de la garantia de trasllat, i aquesta garantia aplica a la pòlissa independentment del nombre d'assegurats que hi haja. Això resultarà en una pòlissa més econòmica amb el grup familiar inclòs.

Coneix totes les nostres assegurances

i descobreix què és la tranquil·litat

Anar a Assegurances Cajamar
Seguros


Gestiona totes les teues assegurances des de qualsevol lloc a través de la teua App o de la Banca Electrònica.

Les meves assegurances, et permet accedir a tota la informació de les teues assegurances contractades de manera còmoda i intuïtiva, des del teu mòbil o des de l’ordinador.

Accedir a les Meues Assegurances (en castellá)


Servicios financieros 

MIS SEGUROS | Todos tus seguros en la palma de tu mano (en castellá)

Desde la Banca Electrónica y APP de Grupo Cajamar tienes acceso a MIS SEGUROS. Un lugar donde puedes acceder a toda la información de...
Servicios financieros 

MIS SEGUROS | ¿Cómo abrir un siniestro? (en castellá)

Desde la Banca Electrónica y APP de Grupo Cajamar tienes acceso a MIS SEGUROS. Un lugar donde puedes acceder a toda la información de...
Servicios financieros 

MIS SEGUROS | Solicitar asistencia en carretera (en castellá)

Desde la Banca Electrónica y APP de Grupo Cajamar tienes acceso a MIS SEGUROS. Un lugar donde puedes acceder a toda la información de...

*Fins a 30 % de bonificació sobre la prima neta de cada assegurança, en funció del nombre d'assegurances vinculades al Club i amb un màxim de 1.200 euros per soci del Club/contracte. Per a tenir dret a la bonificació, la prima neta de cada assegurança ha de ser superior o igual a 150 € anuals (excepte l’assegurança comerç i l’assegurança d'hivernacle, que té una prima neta mínima de 350 €). La bonificació màxima del 30 % s'aconseguirà tenint 8 o més pòlisses contractades (almenys una ha de ser nova). Els percentatges de bonificació econòmica seran els següents, Nre. pòlisses majors prima mínima - % Bonificació : 2 pòlisses – 3 % bonificació, 3 pòlisses – 5 % bonificació, 4 pòlisses – 8 % bonificació, 5 pòlisses – 11 % bonificació, 6 o 7 pòlisses – 15 % bonificació, 8 o més pòlisses 30 % bonificació. Al Club de les Assegurances també es podran incloure les assegurances la prima neta anual de les quals no arribe als 150 €/any. Si bé aquests no computaran a l'efecte de bonificació econòmica, sí que entrarien en el global a finançar en còmodes mensualitats sense cap cost. La bonificació al compte corrent vinculat al Club s'aplicarà en el moment de l'ingrés de la pòlissa (amb dret a bonificació) al Club. Per a obtenir la bonificació, la permanència mínima serà de 36 mesos. Les pòlisses d'assegurances susceptibles d'entrar al CLUB són les següents: Assegurança Cajamar Llar / Llar Modular, Assegurança Cajamar Vida (Familiar/Elit), Assegurança Cajamar vida Finançament/Hipotecari, Assegurança Cajamar Decessos anual renovable, Assegurança Cajamar Accidents (Modular, Flexible, En línia), Assegurança Cajamar Caça i Pesca, Assegurança Cajamar comerç / Comerç Modular, Assegurança Auto, Assegurança Cajamar ILT, Assegurança Cajamar d'Hivernacle. Fiscalitat segons legislació vigent. Consulta tota la informació sobre el "Club Assegurances" i les condicions del contracte en oficines de les entitats del Grupo Cooperativo Cajamar i a www.grupocooperativocajamar.es. Finançament sense cost, subjecte a les condicions i concessió de riscos de l'entitat.

(**)Exemple de client que unifica les seves assegurances: Assegurança de Vehicle 560 €/any, Assegurança de Llar 225 €/any i Assegurança de Llar 270 €/any. TIN 0,00%. TAE 0,00% per a un import de 1.055,00 € i un termini de 12 mesos, quota mensual 87,92 €, quota final 87,88 € i amb un import total degut de 1.055,00 €. Quotes mensuals. Preu d'adquisició al comptat i preu total a terminis, tots dos de 1.055,00 €.

SAssegurances de Decessos comercialitzats per Cajamar Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. CIF. A-04465555, i resta d'assegurances que formen part del club assegurances per Cajamar Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros. CIF.A-04653556, Generali España, S.A., d'Assegurances i Reassegurances, CIF-A28007268. Mediats a través de Cajamar Mediació, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L.U., CIF B-04428223, inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) amb la clau d'inscripció OV0014, amb pòlissa de responsabilitat civil en vigor, conforme a l'art. 152, punt 1, lletra G del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents. Consultar https://www.grupocooperativocajamar.es/es/particulares/productos-y-servicios/seguros/datos-companias-del-obs/ les asseguradores amb què l'Operador de Banca-Seguros Vinculado manté contracte d'agència. Consulta el resum de condicions del Club de les Assegurances