Targeta Visa Premier

loader Cargando...

Paga les teues compres com tu vullgues

La targeta OR que dóna més crèdit i prestigi, però també, diverses fórmules per a pagar les compres, de la manera que vullga.

Modalitat:

Targeta de crèdit.

Funcionalitats:

 • Mitjà de pagament en establiments comercials de tot el món (més de 900.000 a Espanya i més de 20 milions en la resta del món).
 • Suport d'accés als caixers propis de CAJAMAR i de SERVIRED per consultar saldos, fer moviments, traspassos, recarregar targetes telefòniques, etc.
 • Disposició d'efectiu en caixers automàtics de tot el món que disposen del distintiu VISA (Més de 40.000 a Espanya i més de 600.000 en la resta de països).

Formes de pagament:

 • A crèdit: pagament a final de mes sense interessos. Significa que s'acumulen totes les operacions fetes durant un mes i, si n'hi haguera, els pagaments pendents dels mesos anteriors. El pagament es fa de la manera que el client establisca de forma habitual per a la targeta:
  • Al comptat: mitjançant un sol pagament per la suma de tot el saldo pendent.
  • Amortització d'un percentatge fix cada mes del saldo, amb què la resta queda pendent.
  • Amortització d'una quantitat fixa cada mes, independentment del saldo pendent.
 • Amb AJORNA LA TEUA COMPRA pots seleccionar una compra concreta i triar com pagar-la.

I, a més a més, amb assegurances gratuïtes:

Descomptes i servicis especials importants en diverses cadenes hoteleres i servicis turístics.

  Tota la informació que necessita:
 • Quota d'emissió: 45 euros. Quota de manteniment: 60 euros.