logo grupo

Quant l'entitat

Cajamar Caja Rural és la primera caixa rural espanyola i la primera cooperativa de crèdit del nostre país. Està integrada i és la primera accionista del Grupo Cooperativo Cajamar, que el 30 de setembre de 2023 té actius per import de 60.965 milions d'euros, un volum de negoci gestionat de 97.202 milions d'euros, coeficient de solvència del 15,8 % i un excés fully loaded de 693 milions d'euros. Amb més d’1,6 milions de socis i 3,7 milions de clients, exerceix un paper rellevant en la modernització del medi rural del nostre país, i contribueix amb la seva activitat financera i social a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del nostre territori, dedicant una atenció especial al sector agroalimentari, i també a l'economia familiar, als professionals autònoms i a la petita i mitjana empresa.

El Grupo Cooperativo Cajamar està compromès amb la inclusió financera, i proporciona els seus 5.205 empleats del servei financer als seus 3,7 milions de clients a través tant de la seva xarxa d'oficines, de les quals un 33 % es troben en municipis de menys de 5.000 habitants, i també dels seus canals de banca digital, banca electrònica i App. Així mateix, disposa de 6 oficines mòbils itinerants que atenen en el medi rural a poblacions amb menys de 1.500 habitants.

Com a entitat d'àmbit nacional, és present en totes les comunitats i ciutats autònomes espanyoles. Pel que fa a la mida i volum d'actius, és una de les 10 entitats significatives del sistema financer espanyol i, per tant, es troba sota supervisió directa del Mecanisme Únic de Supervisió (MUS), format pel Banc Central Europeu i les autoritats nacionals competents dels països participants.

sscc cajamar

Dades de l'entitat

  • President: Sr. Eduardo Baamonde Noche
  • Director General: Sr. Manuel Villegas Rodríguez
  • Domicili social: Plaza de Juan del Águila Molina, 5, 04006 - Almería
  • Telèfon: 900 15 10 10

Domicili postal
Apartat de Correus 250-04080

Telèfon
900 15 10 10

Adreça electrònica
cajamar@grupocooperativocajamar.es

Denominació social
Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.

CIF
F-04743175