logo grupo

Operacions amb targeta de crèdit

  • Consultar l'import de la pròxima liquidació, així com de les liquidacions anteriors.
  • Gestionar el crèdit:
    • Fer un augment del crèdit de la targeta, amb càrrec al compte associat.
    • Fer una disposició de crèdit, cosa que comporta un abonament en el compte associat.
  • I a més, pots .