logo grupo

Pagament de tributs

Models d’Hisenda:
Tens la necessitat de complir, mensualment o trimestralment, amb Hisenda? Cada trimestre fas cua a l’oficina?

De manera fàcil i còmoda, pots fer el pagament de qualsevol model d’Hisenda, des de l’IVA a l’Impost sobre Societats, passant per qualsevol liquidació que hàgem de fer, així com confirmar l’esborrany de l’IRPF.

Models de comunitats autònomes:
T’has matriculat d’unes oposicions o en el nou curs de l’escola oficial d’idiomes? Necessites renovar la teua llicència de caça?

A través d’esta opció, estalviant-te temps i de manera fàcil i còmoda des ta casa, també pots pagar els models de pagament de les administracions autonòmiques.

Des d'on vols realitzar el pagament?