logo grupo

Pagament de tributs

Models d'Hisenda
Tens la necessitat de complir, mensualment o trimestralment, amb Hisenda? Cada trimestre fas cua a l'oficina?

De manera fàcil i còmoda, pots realitzar el pagament de qualsevol model d'Hisenda, des de l'IVA a l'impost sobre societats, passant per qualsevol liquidació que hàgim de realitzar, així com confirmar l'esborrany de l'IRPF.

Models de comunitats autònomes:
T'has matriculat d'unes oposicions o en el nou curs de l'escola oficial d'idiomes? Necessites renovar la teva llicència de caça?

A través d'aquesta opció, estalviant-te temps i de manera fàcil i còmoda des de casa teva, també pots pagar els models de pagament de les administracions autonòmiques.