Via T. Abona el peatge sense aturar-te

Abona el peatge sense aturar-te

Circuli ara per autopista amb Via T
Podrà abonar els tiquets de peatge sense necessitat d'aturar-se o de baixar del vehicle quan accedeixi a una autopista o l'abandoni.


Com funciona?


En entrar a la via de telepeatge (a una velocitat màxima de 40 km/h) i passar pel carril Via T per a l'abonament, una antena que hi ha instal·lada detectarà el seu dispositiu Vía T.

En ser detectat i entrar en contacte, es fa automàticament la transacció, de manera que la seva Via T emetrà un xiulet ("bip"), que confirmarà el pagament del peatge. Després d'aquest so, el semàfor passarà a verd i la barrera li permetrà accedir automàticament a la via i prosseguir el seu camí. Posteriorment, els imports dels peatges realitzats li seran carregats en el seu compte de Cajamar Caja Rural.


En quin tipus de vehicles pot instal·lar Via T?


Via T pot ser instal·lat i utilitzat en vehicles lleugers i pesants, ja que tots dos poden circular per autopistes preparades per al seu ús. No obstant això, davant possibles restriccions (gàlib, remolcs, etc.) accedeixi a una via manual i mostri la seva Via T al cobrador.


On puc utilitzar Via T?


Vostè podrà utilitzar Via T en dos tipus de vies, perfectament assenyalades:

Vies exclusives

Són vies reservades amb exclusivitat per a usuaris del sistema de Telepeatge. Per accedir-hi, és obligatori tenir instal·lada la seva Via T. El senyal de circulació que identifica aquestes vies és circular, i inclou una T majúscula blanca sobre fons blau.


uso uno

Vies mixtes

Són vies en què, a més del pagament amb sistemes de Telepeatge, s'admeten altres formes de pagament (targetes de pagament, diners efectius). El senyal de circulació que la identifica és rectangular, i inclou una T, en color blanc, sobre fons blau.


uso dos

Com s'instal·la Via T?


La instal·lació resulta molt senzilla, ja que, encara que hi ha models diferents de dispositius, en tots els casos es fa de la mateixa manera.

En vehicles lleugers

Ha de col·locar la seva Via T a la part superior central de la lluna frontal del vehicle (darrere l'espill retrovisor) a 5 centímetres del marc (tal com marca el senyal X del gràfic superior).


instalacion vehiculo

En vehicles pesants

Ha de col·locar la seva Via T a la part inferior central de la lluna frontal del vehicle,a 5 centímetres del marc (tal com marca el senyal X del gràfic superior).


instalacion vehiculo pesado

IMPORTANT!


Si la seva lluna frontal és atèrmica amb capa reflectora, haurà de col·locar Via T en un lloc que permeti un correcte intercanvi d'ones amb l'antena.

Descomptes i facturació


Els titulars de Via T podran informar-se sobre descomptes i facturació que ofereixen les empreses concessionàries. A més a més, disposen d'àmplia informació sobre VIA T en www.viat.es