logo grupo

Confirmació

Aconsegueix la confiança dels teus proveïdors.

linea

Gestiona de manera àgil i senzilla els pagaments als teus proveïdors.


simplicidad

Simplifica el sistema de pagament de proveïdors.

reduce

Redueix els teus treballs administratius

mayor exito

Més èxit en les teues relacions comercials


Un dels punts més forts en la relació amb els teus proveïdors és la confiança en els pagaments. Per això, si pots assegurar-los que no tindran problemes per a cobrar les seves factures, et valoraran molt més i fins i tot podran oferir-te millors condicions.

Això és el que t'oferim amb la confirming. Una eina que t'allibera de totes les tasques administratives dels pagaments que has de fer als teus proveïdors, oferint-los la possibilitat d'anticipar-los.Avantatges del Confirming

linea

Per a la teva empresa

  1. Fidelitza la relació amb els teus proveïdors oferint-los una font de liquiditat en condicions avantatjoses.
  2. Estalvia costos administratius i financers per manipulació de documents.
  3. Pots pagar a proveïdors fora i dins d'Espanya.
  4. Evita les incidències ocasionades per la domiciliació de rebuts.
  5. Reforça la teva imatge davant els proveïdors.

Per a proveïdors

  1. Possibilitat d'anticipar el 100% de les factures pendents de cobrar de manera fàcil i sense haver d'aportar cap tipus de documentació ni estar sotmès a cap estudi previ.
  2. Accés fàcil al crèdit, finançament instantani, independentment de la seva situació financera.
  3. Flexibilitat del crèdit, fa ús de l'avançament només si el necessita.
  4. Anticipant el cobrament, elimina el risc d'impagament per insolvència o falta de liquiditat de l'empresa obligada al pagament, perquè l'entitat financera no assumeix cap responsabilitat del pagament notificat i no anticipat (Confirmació de pagament sense Recurs).
  5. No consumeix capacitat d'endeutament pròpia.

Com funciona?

linea

El confirming és la solució idònia per a tu i els teus proveïdors, i amb un funcionament molt senzill:


grafica funcionamiento confirming


Confirming amb possibilitat d'avançament

linea

A Cajamar t'oferim la modalitat de confirmació de pagament amb possibilitat d'avançament. A més de gestionar el pagament s'ofereix als proveïdors l'opció d'anticipar l'import de les factures confirmades a canvi de l'abonament d'un determinat interès i comissions.

La modalitat "amb avançament" pot ser de dos tipus, en funció de qui assumeixi les despeses que en deriven:


Despeses Proveïdor

Els costos de finançament per l'avançament de les factures són a càrrec del proveïdor, que percep per l'avançament el nominal menys els interessos i comissions.

Despeses Deutor

Els costos de finançament per l'avançament de les factures són a càrrec de l'empresa (cedent), i cal tenir disponible en el compte associat a l'operació per deure les despeses de finançament i poder emetre la transferència corresponent.


Quan l'Entitat anticipa el pagament al teu proveïdor, el cobrament està totalment assegurat. Millorant d'aquesta manera la confiança dels teus proveïdors