Pòlissa Multiproducte


loader Cargando...

Circulant

La Pòlissa Multiproducte és una línia de crèdit global a través de la qual la seua empresa podrà cobrir totes les necessitats de finançament a curt termini:

 • Descompte comercial
 • Confirmació de pagaments
 • Avals de naturalesa tècnica i econòmica
 • Pòlissa de crèdit
 • Préstecs de circulant
 • Línia de Comerç Exterior

Amb una única firma pot tenir totes les necessitats de finançament de circulant cobertes, amb l'estalvi de costos que això comporta, evitant desplaçaments per a la seua intervenció notarial.

  I a més a més té els avantatges següents:
 • 1. En una única pòlissa emparem totes les modalitats de finançament, que es gestionen sota el límit global assignat.
 • 2. Agilitat, amb la possibilitat d'incorporar finançament de manera àgil i ràpida, sense necessitat de noves intervencions.
 • 3. Eficiència, ja que els productes no utilitzats no comporten cap despesa addicional, i són opcions que té a la seva disposició per si els necessités en un futur.