logo grupo

Assegurança d'incapacitat laboral temporal

Descobreix la tranquil·litat de protegir els teus ingressos


A tu, que els teus ingressos depenen del que fas cada dia, et volem oferir una assegurança que et doni la tranquil·litat de poder protegir-los.

La nostra Assegurança d'Incapacitat Laboral Temporal , permet a autònoms i professionals assegurar els seus ingressos en cas de baixa laboral per malaltia o accident.


Quines cobertures t'oferim?

Es tracta d'una assegurança d'indemnització en cas de malaltia o accident que, mitjançant les garanties complementàries permet cobrir una sèrie de riscos presents en la vida quotidiana i en l'activitat laboral de molts professionals, com són l'hospitalització diària per malaltia i accident i les intervencions quirúrgiques.


Coberturas del Seguro de incapacidad laboral temporal
Indemnització per Malaltia o Accident.
En cas que no puguis treballar per malaltia, podràs complementar l’import que reps de la Seguretat Social.

Hospitalització per Malaltia o Accident.
Tindràs una indemnització per cada dia d'hospitalització per accident o malaltia.

Indemnització per Intervenció Quirúrgica.

Embaràs i part.

Patologies oncològiques, hèrnies, lumbàlgia, dorsàlgies...

Quines facilitats t'ofereix aquesta assegurança?


La persona assegurada decideix quina prestació diària vol (d'un catàleg ofert).

Permet cobrar una indemnització en cas de malaltia o accident i no és necessari tramitar la baixa davant la Seguretat Social ni esperar l'alta mèdica per cobrar la prestació.

Es coneix per endavant la indemnització que es percebrà en cas de sinistre: els dies d'indemnització que corresponen a cada patologia es predeterminen amb un barem.

Facilidades del seguro de incapacidad laboral temporal

Característiques de la nostra Assegurança ILTEEdat de contractació
Entre 18 i 64 anys

Garantia bàsica / Import assegurat
Indemnització per malaltia i accident:
20, 40, 60, 90, 120, 150 €/dia

Garantia opcional / Import assegurat
Hospitalització per malaltia i accident:
20, 40, 60, 90, 120, 150 €/dia

Mancances
No seran aplicables en cas que el sinistre sigui conseqüència d'un accident.

Indemnització per malaltia i accident:
2 mesos

Hospitalització per malaltia i accident:
2 mesos

Intervenció quirúrgica per malaltia i accident:
6 mesos

Embaràs i part:
8 mesos

Patologies oncològiques, hèrnies, lumbàlgies, dorsàlgies:
12 mesos

Entre sinistres d'igual diagnòstic:
90 dies

Volem desmentir alguns mites de l’ Assegurança ILT


Fals. La teva assegurança de salut et pot cobrir part de les despeses mèdiques, però l'assegurança d'ILT ofereix una indemnització, tant per malaltia com per accident.

Fals. Encara que tinguis un treball considerat “segur”, necessites l'assegurança d'accidents per tal de tenir un suport davant lesions accidentals en tot moment, fins i tot fora de la feina.

Fals. Un accident pot passar en qualsevol instant, sense importar l’estat de salut ni l'edat.

Fals. Una assegurança de vida pot brindar protecció financera a la teva família en cas de defunció, però no cobreix en cas de malaltia o d’accident sense defunció.

I no és millor guardar els estalvis per a altres imprevistos, o per a la jubilació? Amb aquesta assegurança prevens la baixada d'ingressos en cas d'accident o de malaltia, ja que, per molt poc, mantens la teva liquiditat sense tocar els estalvis.


Aquesta assegurança és tant per a professionals per compte d'altri com per a autònoms. És cert el que dius, però, amb caràcter general, hi ha dies que no cobres, i la resta entre el 60% i 75% de la teva base de cotització, amb la qual cosa la pèrdua real pot ser considerable.

Les carències són baixes i tens l'avantatge que no s'apliquen en cas d'accident.

No. Un dels avantatges de la nostra assegurança ILT és la independència de la Seguretat Social per cobrar i continuar treballant, ja que només es necessita un informe mèdic.


Garanties contractades

  • Garantia bàsica de 60€/dia.
  • Garantia opcional per hospitalització de 60 €/dia.
  • Garantia opcional per intervenció quirúrgica de 5.000 €.

Què percebràs de la Seguretat Social?

Si cotitzes per la base mínima pagant 300 € al mes; rebràs de la Seguretat Social: 567 €.

Hauràs de continuar pagant la quota d'autònom, amb la qual cosa la quantitat que et quedarà serà de 267 €.

Quina indemnització rebràs amb la nostra Assegurança ILT?

Origen/Motiu: cirurgia per despreniment de retina (amb 4 dies d'ingrés hospitalari).

Dies de baixa establerts segons barem: 46 dies.

Import de la indemnització amb la garantia bàsica de l’Assegurança ILT: 660 €/dia x 46 dies. Cobraràs 2.760 €.

    Import de la indemnització amb la garantia opcional de l’Assegurança ILT:
  • Hospitalització: et correspondrien 60 € addicionals per cada 24 hores d'ingrés hospitalari: 60 €/dia x 4 dies. Cobraràs 240 €.
  • Intervenció quirúrgica: et correspondria 5.000 € x % del grup de risc a què correspongui el despreniment operat (35%, 45% o 60%): 5.000 x 45%. Cobraràs 2.250 €.

L'import total que percebries és de 5.250 €.

Assegurança d'incapacitat laboral transitòria contractat amb Cajamar Seguros Generales, SA de Seguros y reaseguros i mediat a través de Cajamar Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L.U., CIF B-04428223, Calle Ciudad Financiera, 1 04131 – Almería, inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) amb la clau d'inscripció OV0014, amb pòlissa de responsabilitat civil en vigor, conforme l'art. 152, punt 1, lletra G del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents. Consultar a www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras les asseguradores amb què l'Operador de Banca-Seguros Vinculado manté contracte d'agència.