Energia fotovoltaica

Inversions


loader Cargando...

Vols connectar-te al sol?
i a l'estalvi?


Ara, el teu negoci pot generar i consumir la seva pròpia energia aprofitant la llum del sol amb una senzilla instal·lació de plaques fotovoltaiques ara més econòmiques que mai i amb una vida útil d'un mínim de 25 anys que nosaltres t'ajudem a finançar.

energía fotovoltaica

Fes números...


I perquè puguis finançar el cost de la instal·lació còmodament... T'oferim aquestes dues alternatives:


PER A UNA INSTAL·LACIÓ AMB POTÈNCIA INFERIOR A 50 KWP:

2,25%(1)
TIN FIX


2,56%(2)
TAE


Garantia personal · Termini: 84 mesos · Comissió d'obertura: 0,95% · Comissió de cancel·lació parcial: 0,00%

PER A UNA INSTAL·LACIÓ AMB POTÈNCIA SUPERIOR A 50 KWP:

1,50%(3)
TIN FIX


1,79%(4)
TAE


Garantia personal · Termini: 84 mesos · Comissió d'obertura: 0,95% · Comissió de cancel·lació parcial: 0,00%


empresa con energía fotovoltaica

Amb aquesta simulació ho veuràs més clar:
Si la factura elèctrica del teu negoci suposa un consum anual aproximat... 213.201 kWh 2.581.883 kWh
Et recomanem instal·lar una potència (kWp) 59,40 kWp 237,60 kWp
Cost aproximat de la instal·lació 48.708 €
185.328 €
Vida útil de la instal·lació 25 anys 25 anys
Estalvi acumulat en el període de vida de la instal·lació 201.295 €(5) 574.949 €(6)Per poder acollir-se a aquestes condicions el client haurà de tenir compte operatiu i ser soci de l'Entitat.

Per a una instal·lació amb potència inferior a 50 KWP

(1) Amb la subscripció i el manteniment de l'1,00% del nominal del finançament en aportacions al capital social de l'entitat i en funció de la contractació de determinats productes que es podran consultar al tauler d'anuncis del web www.cajamar.es/es/comun/tablon-de-anuncios-y-tarifas/. Altrament el tipus d'interès es podrà incrementar fins en 1,00 p.p., i el tipus màxim per aplicar serà del 3,25% (TAE: 3,59%). (2) TAE calculada per a un import de 48.708 €, a un termini de 84 mesos, amb amortitzacions mensuals.

Per a una instal·lació amb potència superior a 50 KWP

(3) Amb la subscripció i el manteniment de l'1,00% del nominal del finançament en aportacions al capital social de l'entitat. Altrament el tipus d'interès es podrà incrementar fins en 1,00 p.p., i el tipus màxim per aplicar serà del 2,50% (TAE: 2,82%). (4) TAE calculada per a un import de 185.328 €, a un termini de 84 mesos, amb amortitzacions mensuals.

Per a altres imports de finançament o terminis consulteu simuladors i condicions al nostre web. Condicions de finançament vàlides fins al 30 de setembre de 2020 i subjectes a l'estudi del client i de l'operació en funció de la qualitat creditícia. El client té a la seva disposició en qualsevol oficina de l'entitat tota la informació sobre vinculacions, requerida per la normativa, per a la contractació de productes d'inversió per a empreses, autònoms i particulars, en el document d'informació normalitzada (INE). Subjecta als requisits i condicions de concessió de riscos de la nostra entitat.

Simulacions

(5) Simulació d'estalvi total calculat per a un període de 25 anys (termini de vida útil de la instal·lació), tenint com a referència el preu mitjà de l'electricitat de l'any anterior (0,09 €/kWh, incrementant-lo un 3% anual) i restant el cost aproximat de la instal·lació (48.708 €). La producció anual d'energia és de 101.830 kWh, reduint-se en un 0,8% anual, i essent el percentatge d'autoconsum del 75,34%. Estalvi anual en el consum és la suma de: l’autoconsum fotovoltaic (76.719 kWh, reduint-hi un 0,8% anual) per preu de l'energia (0,09 €/kWh, incrementant-hi un 3% anual) + més l'estalvi de l'impost energètic (352,83 €/any) + més la compensació per excedents (1.255,55 €/any). La compensació d'excedents es calcula multiplicant els excedents (25.111 kWh/any) * el preu de l'excedent de consum (0,05 €/kWh). Els càlculs de l'estalvi poden variar en funció de la variació del preu de l'electricitat (0,09 €/kWh) i del preu de l'excedent de consum (0,05 €/kWh). S’hi resta el cost anual de manteniment de la instal·lació (450 €, incrementant-hi un 3% anual). La compensació per excedent és l'energia generada per la instal·lació fotovoltaica que no s'autoconsumeix, és a dir, que es vessa a la xarxa elèctrica, essent compensat aquest excedent d'acord amb un valor mitjà del preu de l'electricitat al mercat majorista. Es considera un increment anual del preu de l'energia del 3%. S'estimen unes pèrdues de producció de les plaques fotovoltaiques del 0,8% anual.

(6) Simulació d'estalvi total calculat per a un període de 25 anys (termini de vida útil de la instal·lació), tenint com a referència el preu mitjà de l'electricitat de l'any anterior (0,07 €/kWh, incrementant-lo un 3% anual) i restant el cost aproximat de la instal·lació (185.328 €). La producció anual d'energia és de 370.010 kWh, reduint-se en un 0,8% anual, i essent el percentatge d'autoconsum del 89,80%. Estalvi anual en el consum és la suma de: l’autoconsum fotovoltaic (332.269 kWh, reduint-hi un 0,8% anual) per preu de l'energia (0,07 €/kWh, incrementant-hi un 3% anual) + més l'estalvi de l'impost energètic (1.188,53 €/any) + més la compensació per excedents (69,64 €/any). La compensació d'excedents es calcula multiplicant els excedents (37.741 kWh/any) * 0,04 €/kWh, que és la diferència entre el preu de l'excedent (0,05 €/kWh) menys el cost de compensació d'excedent (0,01 €/kWh), i al resultat obtingut es resten les despeses de gestió pel fet de ser productor d'energia, que és de 1.440 €/any. Els càlculs de l'estalvi poden variar en funció de la variació del preu de l'electricitat (0,07 €/kWh) i del preu de l'excedent de consum (0,05 €/kWh). S’hi resta el cost anual de manteniment de la instal·lació (909 €, incrementant-hi un 3% anual). La compensació per excedent és l'energia generada per la instal·lació fotovoltaica, que no s'autoconsumeix, és a dir, que es vessa a la xarxa elèctrica, essent compensat aquest excedent d'acord amb un valor mitjà del preu de l'electricitat al mercat majorista. Es considera un increment anual del preu de l'energia del 3%. S'estimen unes pèrdues de producció de les plaques fotovoltaiques del 0,8% anual.


Perquè tot són avantatges...


energia neta

Cuidem el planeta

Generant una energia renovable, neta i lliure d'emissions de CO2.

energia més barata

Estalviem diners

La nostra energia solar fotovoltaica ens costarà molt menys (més d'un 50% de la factura anual).

instal·lació d'energia renovable

Ens ho instal·len

D'una manera senzilla i ràpida ens fan la instal·lació.

energia fotovoltaica

Controlem l'energia

Tant la que produïm com la que consumim, des del nostre mòbil.

energia fotovoltaica garantida

Màximes garanties

La instal·lació de l'energia fotovoltaica està garantida pel fabricant i/o instal·lador (10 anys les bateries, 30 anys els panells solars).

eficiència energètica

Màxima eficiència

Energia renovable amb un màxim rendiment dels panells solars garantit durant un mínim de 25 anys.

seguretat

Seguretat i tranquil·litat(i)

Es poden assegurar les instal·lacions a tot risc durant 5 anys.

finançament

I ho paguem còmodament

Es poden finançar les instal·lacions en un termini de 7 anys per a empreses.

PER A UNA INSTAL·LACIÓ AMB POTÈNCIA INFERIOR A 50 KWP:

1,75%(1)
TIN FIX


2,05%(2)
TAE


Garantia personal · Termini: 84 mesos · Comissió d'obertura: 0,95% · Comissió de cancel·lació parcial: 0,00%

PER A UNA INSTAL·LACIÓ AMB POTÈNCIA SUPERIOR A 50 KWP:

1,25%(3)
TIN FIX


1,54%(4)
TAE


Garantia personal · Termini: 84 mesos · Comissió d'obertura: 0,95% · Comissió de cancel·lació parcial: 0,00%


empresa agrícola con energía fotovoltaica

Con esta simulación lo verás más claro:
Si la factura elèctrica del teu negoci suposa un consum anual aproximat... 213.201 kWh 2.581.883 kWh
Et recomanem instal·lar una potència (kWp) 59,40 kWp 237,60 kWp
Cost aproximat de la instal·lació 48.708 €
185.328 €
Vida útil de la instal·lació 25 anys 25 anys
Estalvi acumulat en el període de vida de la instal·lació 201.295 €(5) 574.949 €(6)


Per poder acollir-se a aquestes condicions el client haurà de tenir compte operatiu i ser soci de l'Entitat.

Per a una instal·lació amb potència inferior a 50 KWP.

(1) Amb la subscripció i el manteniment de l'1,00% del nominal del finançament en aportacions al capital social de l'entitat i en funció de la contractació de determinats productes que es podran consultar al tauler d'anuncis del web www.cajamar.es/es/comun/tablon-de-anuncios-y-tarifas/. consultar al tauler d'anuncis del web www.cajamar.es/es/comun/tablon-de-anuncios-y-tarifas/. Altrament el tipus d'interès es podrà incrementar fins en 1,00 p.p., i el tipus màxim per aplicar serà del 2,75% (TAE: 3,07%). (2) TAE calculada per a un import de 48.708 €, a un termini de 84 mesos, amb amortitzacions mensuals.

Per a una instal·lació amb potència superior a 50 KWP.

(3) Amb la subscripció i el manteniment de l'1,00% del nominal del finançament en aportacions al capital social de l'entitat. Altrament el tipus d'interès es podrà incrementar fins en 1,00 p.p., i el tipus màxim per aplicar serà del 2,25% (TAE: 2,56%). (4) TAE calculada per a un import de 185.328 €, a un termini de 84 mesos, amb amortitzacions mensuals.

Per a altres imports de finançament o terminis consulteu simuladors i condicions al nostre web. Condicions de finançament vàlides fins a 30 de setembre de 2020 i subjectes a l'estudi del client i de l'operació en funció de la qualitat creditícia. El client té a la seva disposició en qualsevol oficina de l'entitat tota la informació sobre vinculacions, requerida per la normativa, per a la contractació de productes d'inversió per a empreses, autònoms i particulars, en el document d'informació normalitzada (INE). Subjecta als requisits i les condicions de concessió de riscos de la nostra entitat.

Simulacions

(5) Simulació d'estalvi total calculat per a un període de 25 anys (termini de vida útil de la instal·lació), tenint com a referència el preu mitjà de l'electricitat de l'any anterior (0,09 €/kWh, incrementant-lo un 3% anual) i restant el cost aproximat de la instal·lació (48.708 €). La producció anual d'energia és de 101.830 kWh, reduint-se en un 0,8% anual, i essent el percentatge d'autoconsum del 75,34%. Estalvi anual en el consum és la suma de: l’autoconsum fotovoltaic (76.719 kWh, reduint-hi un 0,8% anual) per preu de l'energia (0,09 €/kWh, incrementant-hi un 3% anual) + més l'estalvi de l'impost energètic (352,83 €/any) + més la compensació per excedents (1.255,55 €/any). La compensació d'excedents es calcula multiplicant els excedents (25.111 kWh/any) * el preu de l'excedent de consum (0,05 €/kWh). Els càlculs de l'estalvi poden variar en funció de la variació del preu de l'electricitat (0,09 €/kWh) i del preu de l'excedent de consum (0,05 €/kWh). S’hi resta el cost anual de manteniment de la instal·lació (450 €, incrementant-hi un 3% anual). La compensació per excedent és l'energia generada per la instal·lació fotovoltaica, que no s'autoconsumeix, és a dir, que es vessa a la xarxa elèctrica, essent compensat aquest excedent, d'acord amb un valor mitjà del preu de l'electricitat en el mercat majorista. Es considera un increment anual del preu de l'energia del 3%. S'estimen unes pèrdues de producció de les plaques fotovoltaiques del 0,8% anual.

(6) Simulació d'estalvi total calculat per a un període de 25 anys (termini de vida útil de la instal·lació), tenint com a referència el preu mitjà de l'electricitat de l'any anterior (0,07 €/kWh, incrementant-lo un 3% anual) i restant el cost aproximat de la instal·lació (185.328 €). La producció anual d'energia és de 370.010 kWh, reduint-se en un 0,8% anual, i essent el percentatge d'autoconsum del 89,80%. Estalvi anual en el consum és la suma de: l’autoconsum fotovoltaic (332.269 kWh, reduint-hi un 0,8% anual) per preu de l'energia (0,07 €/kWh, incrementant-hi un 3% anual) + més l'estalvi de l'impost energètic (1.188,53 €/any) + més la compensació per excedents (69,64 €/any). La compensació d'excedents es calcula multiplicant els excedents (37.741 kWh/any) * 0,04 €/kWh, que és la diferència entre el preu de l'excedent (0,05 €/kWh) menys el cost de compensació d'excedent (0,01 €/kWh), i al resultat obtingut es resten les despeses de gestió pel fet de ser productor d'energia, que és de 1.440 €/any. Els càlculs de l'estalvi poden variar en funció de la variació del preu de l'electricitat (0,07 €/kWh) i del preu de l'excedent de consum (0,05 €/kWh). S’hi resta el cost anual de manteniment de la instal·lació (909 €, incrementant-hi un 3% anual). La compensació per excedent és l'energia generada per la instal·lació fotovoltaica que no s'autoconsumeix, és a dir, que es vessa a la xarxa elèctrica, essent compensat aquest excedent d'acord amb un valor mitjà del preu de l'electricitat en el mercat majorista. Es considera un increment anual del preu de l'energia del 3%. S'estimen unes pèrdues de producció de les plaques fotovoltaiques del 0,8% anual.


Perquè tot són avantatges...


energia neta

Cuidem el planeta

Generant una energia renovable, neta i lliure d'emissions de CO2.

energia més barata

Estalviem diners

La nostra energia solar fotovoltaica ens costarà molt menys (més d'un 50% de la factura anual).

instal·lació d'energia renovable

Ens ho instal·len

D'una manera senzilla i ràpida ens fan la instal·lació.

energia fotovoltaica

Controlem l'energia

Tant la que produïm com la que consumim, des del nostre mòbil.

energia fotovoltaica garantida

Màximes garanties

La instal·lació de l'energia fotovoltaica està garantida pel fabricant i/o instal·lador (10 anys les bateries, 30 anys els panells solars).

eficiència energètica

Màxima eficiència

Energia renovable amb un màxim rendiment dels panells solars garantit durant un mínim de 25 anys.

seguretat

Seguretat i tranquil·litat(i)

Es poden assegurar les instal·lacions a tot risc durant 5 anys.

finançament

I ho paguem còmodament

Es poden finançar les instal·lacions en un termini de 7 anys per a empreses i 8 anys per a particulars.

Per poder acollir-se a aquest finançament, el client haurà de tenir un compte operatiu i ser soci de l'Entitat.

(i) Assegurances mitjançades a través de Cajamar Intermediadora, O.B.S.V., S. L., B-04428223. Operador de bancassegurança vinculat inscrit en el Registre Administratiu Especial amb clau OV-0014, amb assegurança de Responsabilitat Civil concertada, d’acord amb l'article 152, punt 1, apartat G) de la Llei 03/2020, de 4 de febrer. Consulta en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras (en espanyol) les asseguradores amb què l'operador de bancassegurança vinculat manté contracte d'agència.