Acceder a asociados reintentar

error

S'ha produït un problema en l'accés:

  • El codi d'usuari o la contrasenya introduïts no existeixen o són incorrectes. Recordeu respectar majúscules i minúscules.
  • Si heu intentat accedir diverses vegades, potser el seu codi d'usuari hagi estat bloquejat. Per desbloquejar-:


Ir a más información del DNI electrónico
Més informació sobre el DNIe

« Acceder con mis claves
latch
Si té actiu Latch, verifiqui que té desbloquejat l'accés a la banca electrònica. Consulti més sobre Latch


Contractar Banca Electrònica

Si no tens banca electrònica, et donem la possibilitat de contractar ara mateix.