logo grupo

Targeta de crèdit Revolving (Cajamar Consumo). Finança les teves compres al moment

Tarjeta Cajamar Consumo

El teu crèdit quan i com vulguis.


Sol·licita-la (en castellá)

1. La teva targeta, sense cost d'emissió ni de manteniment

Només pagaràs pel crèdit que utilitzis

2. Porta-la al mòbil

Compatible amb iOS i Android

3. Permet disposar d'efectiu immediatament

A través de la teva Banca Electrònica o App Grupo Cajamar.

I també des de qualsevol caixer o a través del telèfon 900 813 576.


4. La teva mensualitat s'adapta a tu

Paga còmodament amb una mensualitat fixa que podràs modificar quan ho necessitis amb una simple trucada, sense cost i tantes vegades com vulguis amb la modalitat revolving.

Pots anticipar o cancel·lar el deute, en qualsevol moment sense despeses ni comissions, i tornar a disposar del capital a mesura que vagis amortitzant el deute.


A la web de Client Bancari de Banc d'Espanya, podràs fer simulacions per conèixer en quina data acabaràs de pagar el deute de la targeta revolving i l'import que pagaràs pels interessos.


El nostre compromís amb tu és ser transparents.


Targeta de crèdit emesa per Cajamar Caja Rural i línia de crèdit vinculada concedida per GCC Consumo Establecimiento Financiero de Crédito, SA, prèvia autorització, estudi de la documentació aportada i signatura del contracte”.

Exemple representatiu d'una utilització amb modalitat de pagament revolving de 1.500 €, amb una comissió per disposició del 4% de 57,69 € finançada, mensualitat de 43,40 € en un termini de 47 mesos més una mensualitat residual de 42,29 €. TIN 17,00% TAE 21,50%. Import total carregat 2.082,09 €. Interessos 582,09. Cost total del crèdit 638,78 €.

Sistema d'amortització francès. Exemple representatiu calculat d'acord amb l'Ordre ETD/699/2020, de 24 de juliol, de regulació de la modalitat de pagament revolving.

La mensualitat pot variar respecte de l'exemple representatiu en funció de l'import aprovat de la seva línia de crèdit, i també del període en què amortitzi les disposicions que efectuï. La mensualitat seleccionada es destina (1r) al pagament dels interessos contractuals, (2n) comissions i despeses ocasionades, (3r) assegurança, en cas de contractació, (4t) amortització del capital disposat.

La mensualitat mínima a pagar és un 4% de la seva línia de crèdit actual i podrà sol·licitar-ne la modificació a través dels nostres canals de comunicació de manera totalment gratuïta, tantes vegades com necessiti. Si tria una mensualitat de baix import respecte de l'import total del deute acumulat, l'amortització del principal es farà en un termini més ampli i la xifra dels interessos a pagar s'elevarà.

Comporta una comissió de disposició d'efectiu del 4% amb un mínim de 3 €.

Pagament ajornat. A través del sistema Plazox*, el client pot ajornar compres en comerços a càrrec del saldo disponible de la Targeta, en condicions financeres diferents del sistema de pagament revolving.

Pots ajornar qualsevol import a partir de 60 o 100 €, en funció del sector del comerç** i, a més, cada comerç pot establir un import superior. Exemples representatius d'una compra única en botiga de 1500 € amb mètode de pagament ajornat i comissió finançada:

  1. A. Pagament en 3 mensualitats, comissió de formalització 2.5% (37,5 €), mensualitat a pagar 512,5 euros, TIN 0% TAE 16%. Total interessos 0 €. Cost total del crèdit 37,5 €. Import total carregat i import total del crèdit 1537,5 €. La TAE podrà variar en funció del termini. Sistema d'amortització francès.
  2. B. Pagament en 6 mensualitats, comissió de formalització 3% (45 €), mensualitat a pagar 257,5 euros, TIN 0% TAE 10,71%. Total interessos 0 €. Cost total del crèdit 45 €. Import total carregat i import total del crèdit 1545 €. La TAE podrà variar en funció del termini. Sistema d'amortització francès.
  3. C. Pagament en 9 mensualitats, comissió de formalització 3% (45 €), 8 mensualitats a pagar 171,67 euros i una última mensualitat 171,64 euros, TIN 0% TAE 7,38%. Total interessos 0 €. Cost total del crèdit 45 €. Import total carregat i import total del crèdit 1545 €. La TAE podrà variar en funció del termini. Sistema d'amortització francès.
  4. D. Pagament en 12 mensualitats, comissió de formalització 4% (60 €), mensualitat a pagar 130 euros, TIN 0% TAE 7,55%. Total interessos 0 €. Cost total del crèdit 60 €. Import total carregat i import total del crèdit 1560 €. La TAE podrà variar en funció del termini. Sistema d'amortització francès.

Dret de desistiment: el titular disposarà d'un termini de catorze dies naturals per desistir del contracte des de la data en què l’ha subscrit o en què ha rebut les condicions contractuals i la informació obligatòria que estableixi la llei, si fos posterior, sense indicació dels motius ni cap penalització; per fer-ho, el titular ha de:

  • • Comunicar el desistiment al Servei d'Atenció al Client de GCC CONSUMO, EFC, SA, paseo de los Melancólicos 14 A, 28005, Madrid, mitjançant l'enviament d'un escrit per correu certificat amb justificant de recepció o per un altre mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció.
  • • Reemborsar sense cap retard indegut, a tot estirar als trenta (30) dies naturals d'haver enviat la notificació de desistiment, en efectiu o xec confirmat a nom de GCC CONSUMO, EFC SA l'import de la disposició efectuada i l'interès diari acumulat sobre aquest import, calculat segons el tipus de contracte aplicable, des de la data de disposició del crèdit fins a la data efectiva de reemborsament del capital.

El tipus d'interès diari es calcularà agafant com a referència el tipus deutor acordat en les Condicions Particulars dividit entre 365 dies.

El client ha de fer servir la targeta de crèdit de manera responsable. L'ús abusiu de finançament implica un risc de sobreendeutament amb conseqüències a llarg termini que poden afectar la seva planificació financera.


La Targeta Cajamar Consumo et dona més flexibilitat per pagar les compres


Icono de un portátil con un carrito de la compra en pantalla.

Fes les teves compres en línia,

amb la màxima seguretat

Ara podràs signar totes les operacions que facis amb la signatura mòbil.

Icono de un botón deslizante

Encén i apaga la targeta.

No trobes la targeta? Apaga-la des de l'App i encén-la quan la trobis. ?

Apaga-la des de l'App i encén-la quan la trobis.

Icono de una campanita

Ho tindràs tot controlat.

Rebràs notificacions gratuïtes amb cada moviment.Preguntes freqüents


El terme revolving vol dir que, a mesura que anem pagant, l'import amortitzat torna a estar disponible per a nous usos, i sempre pagarem una quota constant, que podem modificar si ho sol·licitem.

Les quotes o mensualitats són un percentatge de l'import de la línia de crèdit. Per exemple: si tinc una línia de crèdit de 1.000 € i faig servir 500 € en una compra, si trio un 5% de quota mensual, aquesta serà de 50 €, és a dir, 1.000 x 5%= 50 €.

Pots canviar la quota tantes vegades com et calgui, i adaptar així el teu pagament a la situació personal de cada moment. Ho pots fer amb una simple trucada al centre d'atenció telefònica ( 900 813 576).

Pots cancel·lar totalment o parcialment el saldo deutor de la teva línia de crèdit, sense cap comissió de cancel·lació anticipada.

Amb cada ús del teu crèdit, disminueix el teu disponible i, amb el pagament de les mensualitats, amortitzes deute i, per tant, augmenta el disponible que pots tornar a utilitzar.

Pots triar pagar una disposició concreta a través de “Pagament Ajornat”. En aquest cas, tindràs una mensualitat específica amb una durada concreta addicional a la mensualitat que tindries pel pagament revolving.

If you do not yet have a card, you can request one via online banking,  the Cajamar App, or by calling  910 483 030, and the money will be deposited into your account. If you already have a card, you can withdraw cash at an ATM or use the card to make purchases either in physical stores or online.

Pots sol·licitar-la en qualsevol oficina de Cajamar. La targeta et facilita l'ús de la teva línia de crèdit en comerços, compres en línia i caixers. A més, no té cap comissió d'emissió ni de manteniment.

La targeta Cajamar Consumo l’emet Cajamar Caja Rural i la línia de crèdit la concedeix GCC Consumo Establecimiento Financiero de Crédito, SA.

* El servei Plazox no estarà disponible per a les compres fetes en comerços associats a aquestes agrupacions de sectors d'activitat: casinos, caritat i solidaritat, massatges i saunes, recàrregues de telefonia, autopistes i baix import.

**L'import mínim perquè una operació pugui estar subjecta a aquest servei és de 60 o 100 euros, en funció del sector d'activitat. L'import mínim de 100 euros s’aplicarà a les operacions fetes en comerços associats a aquestes agrupacions de sectors d'activitat: grans superfícies-alimentació, gasolineres, supermercats, farmàcies, drogueries i restaurants. L'import mínim de 60 euros s’aplicarà en les operacions fetes en comerços d’aquestes agrupacions de sectors d'activitat: agències de viatges, hotels, transport de viatgers, joieries, lloguer de vehicles, oci i espectacles, venda per correu/telèfon, comerç al detall, grans superfícies-resto i altres categories.