Fons d'inversió

loader Cargando...

Gaudeix de la Llibertat per Elegir

Amb els fons d'inversió TREA CAJAMAR, el teu estalvi està a les millors mans.

Tria el teu perfil inversor per subscriure el fons que millor s'adapti a tu i a les teves necessitats d'inversió.


uno

Fiscalitat

En cada etapa de la teva vida la teva disponibilitat financera pot fer-te canviar de fons. No t'hi preocupis, pots traspassar d'un fons a un altre sense tributar per fer-ho.

dos

Diversificació

Distints fons oferts, per a distints perfils inversors.

tres

Accessibilitat

Els fons d'inversió et donen accés a mercats als quals individualment no podries accedir.


I ara...

Traspassa aquí els teus fons i emporta't una bonificació de fins a 3.000 €.

Subscriu un dels nostres fons des de 5.000 €.

Fons d'inversió % Bonificació
TREA Cajamar corto plazo FI 0,20%
TREA Cajamar renta fija FI 0,85%
TREA Cajamar patrimonio FI 0,85%
TREA Cajamar flexible FI 1,05%
TREA Cajamar valor FI 1,05%
TREA Cajamar crecimiento FI 1,15%
TREA Cajamar renta variable España FI 1,50%
TREA Cajamar renta variable Europa FI 1,50%
TREA Cajamar renta variable Internacional FI 1,50%

Per accedir a la promoció, el client haurà de ser soci de l'Entitat en el moment de la sol·licitud del traspàs i mantenir aquesta condició durant dos anys. La bonificació es farà efectiva en dos abonaments: 50% del percentatge de bonificació un cop finalitzat el primer període de la liquidació i l'altre 50% un cop finalitzat el segon. Total períodes: dos anys.

Promoció vàlida des del 16 de gener fins al 30 d'abril de 2017, per a totes les entitats del Grupo Cooperativo Cajamar. Per a més informació, consulta les bases completes en oficines.

FONS: TREA CAJAMAR CURT TERMINI FI. NÚM. 3095 CNMV. TREA CAJAMAR RENDA FIXA, FI. NÚM. 4931 CNMV. TREA CAJAMAR PATRIMONI FI. NÚM. 3313 CNMV. TREA CAJAMAR FLEXIBLE, F. NÚM. 4932 CNMV. TREA CAJAMAR CREIXEMENT FI. NÚM. 3314 CNMV. TREA CAJAMAR RENDA VARIABLE ESPANYA, FI. NÚM. 4928 CNMV. TREA CAJAMAR RENDA VARIABLE EUROPA, FI. NÚM. 4929 CNMV. TREA CAJAMAR RV INTERNACIONAL FI. NÚM. 4930 CNMV. SOCIETAT GESTORA: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA, NÚM. Registre Oficial CNMV: 217. SOCIETAT DIPOSITÀRIA: BANC INVERSIS, SA, NÚM. Registre Oficial CNMV: 211.

Informació sobre els diferents fons d'inversió TREA:

En compliment de la Llei 22/2007, d'11 de juliol, sobre comercialització a distància de servicis financers adreçats als consumidors, li oferim informació prèvia a la contractació (en espanyol) (PDF 86 KB.).

Consulta el fullet informatiu dels fons i documents de dades fonamentals per a l'Inversor (KIIDs) a través del broker on line en www.grupocooperativocajamar.es i en qualsevol de les nostres oficines. A més a més, pots consultar el fullet informatiu de tots els fons a la CNMV.

Broker online

Si és client de banca electrònica i té un compte de mercats financers, accedir al Broker in Línea.

Suscribir online

Si és client de banca electrònica i té un compte de mercats financers, pot subscriure en línia estos fons d'inversió ara mateix.