Plans de pensions

loader Cargando...

Indicador del risc dels plans de pensions

Indicador de risc exigit per la O.M. ECC/2316/2015

1
2
3
4
5
6
7
« Menor risc
Menor remuneració potencial
Major risc »
Major remuneració potencial

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants

Pot consultar el risc de cada pla de pensions en el seu contingut.


Per què triar els nostres plans de pensions?

linea
empezar

Com més aviat comencis menys esforç i més estalvi.

hucha

A més quantia més estalvi fiscal(fins a un màxim legal de 8.000 €)

cobrar

Pots cobrar el teu pla amb 10 anys d'antiguitat. (A partir de 2025)

para todos

En tenim un per a cada edat i situació.

Nuestros planes

linea
Consulteu els documents fonamentals per al partícip fent clic en cadascun dels plans o en qualsevol de les nostres oficines.

  • Entitat gestora: Cajamar Vida, S.A., EGFP, CIF: A-04465555, Registre Mercantil d'Almeria, tom 838, llibre O, foli.1, full AL-20409.
  • Entitat dipositària i promotora: CECABANK, S.A., domicili social al carrer d'Alcalá, núm. 27, 28014 Madrid, Espanya - CIF A-86436011 - D0193. Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 30.405, llibre 0, foli 57, secció 8, full M-547250.
  • Entitat promotora: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. Inscrita en el R. M. d'Almeria T. 1.526, L. 0, F. 1, F. AL-40338, inscripció 1a de data 31 d'octubre de 2012. CIF F-04743175. Domicili social: plaça de Barcelona, 5, 04006 Almeria.