Plans de pensions

loader Cargando...

Indicador del risc dels plans de pensions

Indicador de risc exigit per la O.M. ECC/2316/2015

1
2
3
4
5
6
7
« Menor risc
Menor remuneració potencial
Major risc »
Major remuneració potencial

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants

Pot consultar el risc de cada pla de pensions en el seu contingut.


Indicador del risc del Dipòsit

1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per aquest Fons és de 100.000 euros per dipositant

Només ara i fins al 30 de juny!

Amb la teva aportació i/o traspàs extraordinari (mínim 1.500 €)
T'emportes un avantatge a triar entre...

Un article del nostre catàleg

Dipòsit a 1 any al 0,25% TAE per fins al doble de l'import aportat al pla.

Mínim: 1.500 € - Màxim: 100.000 €. TIN: 0,25%.TAE: 0,25%.
Exemple de TAE calculat per a un import de 10.000 euros a 12 mesos.
Liquidació d'interessos a venciment. Sense comissions.

Bonificació en efectiu fins al 4% (màxim 5.000 €)

El percentatge de bonificació dependrà de la quantia aportada, del tipus de pla i del compromís de permanència. Per accedir al 4% de la bonificació amb un màxim de 5.000 €, l'import mínim serà de 50.001 € en un pla mixt o renda variable amb una permanència de 63 mesos.


I si ho necessites financem la teva aportació al 0% TAE

TAE 0% fins al màxim legal de 8.000 €, fins a 12 mesos i a partir de 1.500 €. Finançament subjecte als criteris de risc de l'entitat.

Per què triar els nostres plans de pensions?

linea
empezar

Com més aviat comencis menys esforç i més estalvi.

hucha

A més quantia més estalvi fiscal(fins a un màxim legal de 8.000 €)

cobrar

Pots cobrar el teu pla amb 10 anys d'antiguitat. (A partir de 2025)

para todos

En tenim un per a cada edat i situació.

Nuestros planes

linea
Consulteu els documents fonamentals per al partícip fent clic en cadascun dels plans o en qualsevol de les nostres oficines.

Promoció vàlida des del 10 d'abril fins al 30 de juny de 2018 per a plans de pensions contractats amb la gestora: Cajamar Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. Domicili social: plaça de Barcelona, 5, 04006, Almeria, Espanya. CIF: A-04465555. R. M. d'Almeria, T. 838, L. O. F. 1, F. AL-20409. Entitat dipositària: CECABANK, S. A., amb domicili social a Alcalà, 27- 28014, Madrid, i amb NIF A-86436011. Promotora: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. Inscrita en el R.M. d'Almeria, T. 1.526, L. 0, F. 1, F. AL-40338, inscripció 1a de data 31 d'octubre de 2012. CIF F-04743175. Domicili social: plaça de Barcelona, 5, 04006, Almeria. Permanència fins a 63 mesos. Els articles tenen consideració de rendiment en espècie del capital mobiliari, i l'entitat efectuarà el corresponent ingrés a compte en Hisenda sense repercutir aquest cost al client, que serà suportat per l'Entitat segons la legislació fiscal vigent. Consulteu els fullets informatius dels plans i documents fonamentals per al partícip en www.grupocooperativocajamar.es o en qualsevol de les nostres oficines. Vegeu les bases de la promoció (en espanyol) (PDF 176 KB.)
  • Entitat gestora: Cajamar Vida, S.A., EGFP, CIF: A-04465555, Registre Mercantil d'Almeria, tom 838, llibre O, foli.1, full AL-20409.
  • Entitat dipositària i promotora: CECABANK, S.A., domicili social al carrer d'Alcalá, núm. 27, 28014 Madrid, Espanya - CIF A-86436011 - D0193. Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 30.405, llibre 0, foli 57, secció 8, full M-547250.
  • Entitat promotora: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. Inscrita en el R. M. d'Almeria T. 1.526, L. 0, F. 1, F. AL-40338, inscripció 1a de data 31 d'octubre de 2012. CIF F-04743175. Domicili social: plaça de Barcelona, 5, 04006 Almeria.