logo grupo

Codi BIC-SWIFT

El codi BIC (Business Identifier Code) o codi SWIFT és el codi d’identificació bancari internacional. S’utilitza a tot el món. És format per 8 o 11 caràcters (4 que indiquen el codi del banc, 2 el país, 2 la localitat i 3 el codi de l’oficina. Aquest codi és necessari per a poder emetre i rebre missatges com ara transferències, remeses d’importació i exportació, crèdits documentaris, avals, etc.

El swift que identifica a Cajamar Caja Rural es:

CCRIES2AXXX

SWIFT

SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) la Societat per a les Telecomunicacions Financeres Interbancàries Mundials neix l’any 1973 a Brussel·les, amb el suport de 239 bancs de 15 països i amb l’objectiu de crear un sistema per a la transmissió de missatges segurs sobre transaccions financeres internacionals. Actualment aquesta societat està composta per 7.600 entitats financeres, amb un volum diari mitjà de 10 milions de missatges.