logo grupo

Remeses d'importació

Si vols utilitzar un mitjà de pagament que et permeti controlar en certa manera els terminis i les condicions de lliurament de la mercaderia i que ofereixi més seguretat que el pagament per transferència de forma anticipada, pots gestionar la teva importació mitjançant una remesa.

La remesa és un mitjà de pagament consistent en l'enviament de documents per a la seva gestió de cobrament. Si es presenten documents financers, es denomina "remesa simple", i si la remesa està composta per documents comercials, es denomina "remesa documentària".

Hem de tenir en compte:

  • És molt aconsellable que tota remesa s'aculli a les Regles Uniformes per a les Remeses (publicació 522) publicades per la Cambra de Comerç Internacional. Són normes acceptades internacionalment i que hem de conèixer.
  • Una remesa no garanteix el pagament: si el pagament és diferit, pots retirar els documents i, arribada la data de venciment, no estaràs obligat al pagament.

Guia d'operativitat

Si has acordat amb el teu proveïdor que li pagaràs amb una remesa d'importació, ell acudirà a la seva entitat financera a l'estranger per lliurar la documentació financera i/o comercial a fi que sigui enviada en gestió de cobrament.

Aquesta documentació serà rebuda en Cajamar Caja Rural, de manera que la teva oficina contactarà amb tu per avisar-te de la recepció de la documentació.

Si el pagament és a la vista, en retirar els documents estem obligats a fer el pagament, encara que tens la possibilitat de no retirar els documents i tornar la remesa impagada.

Si el pagament és diferit i les instruccions de la remesa són "lliurament de documents contra acceptació", pots retirar la documentació i, arribat el venciment, decidir si efectues el pagament o no. L'acceptació no implica el pagament.

Vull saber més

Coneix aquest producte en profunditat