logo grupo

Ingressos i dipòsits

Estes operacions ens permeten abonar en els comptes imports en efectiu:

  • Ingressos: En els caixers amb acceptador de bitllets, podem introduir-hi els bitllets directament; el caixer els comptarà i ingressarà l'import en el compte en el moment.
  • Dipòsits: S'introduïxen els diners en un sobre indicant al caixer la quantitat que s'ha de depositar. L'abonament en el compte es fa amb retenció fins que els diners siguen comptats el dia següent hàbil.

Estes opcions només estan disponibles en alguns caixers.