logo grupo

Perfil de l'entitat

Cajamar Caja Rural treballa amb qualsevol sector econòmic i de població, això no obstant, actua orientada a les necessitats de finançament, estalvi i inversió de l'economia familiar, dels professionals i autònoms i de la petita i mitjana empresa. En tant que empresa d'economia social, dedica una atenció preferent als sectors productius locals i, especialment, al sector agroalimentari.

Les activitats de Cajamar Caja Rural atenen les necessitats i les demandes de finançament, estalvi i inversió dels seus socis i clients. Fa tot tipus d'operacions actives, passives i de serveis, entre les quals destaca les de banca al detall a la seva xarxa de sucursals, banca corporativa, finançament hipotecari, banca telefònica i banca electrònica, operacions financeres amb no-residents, gestió de fons i patrimonis, arrendament financer, assegurances i altres productes secundaris per a captació de recursos o finançament a clients.

La realitat d'aquest compromís, juntament amb una adequada estratègia de diversificació, creixement i expansió ha fet que Cajamar Caja Rural sigui considerada una entitat innovadora, eficient i emprenedora, amb un model de gestió multicanal que combina les tecnologies més avançades i l'atenció personal i directa en la seva xarxa d'oficines.