logo grupo

Remeses d'exportació

Si hi ha una certa confiança amb el teu client i vols accedir a un mitjà de cobrament més econòmic que un Crèdit Documentari, pots enviar els documents en gestió de cobrament, és a dir, instrumentar el cobrament mitjançant una Remesa d'Exportació.

La remesa és un mitjà de pagament consistent en l'enviament de documents per a la seva gestió de cobrament. Si es presenten documents financers, es denomina "remesa simple", i si la remesa està composta per documents comercials, es denomina "remesa documentària".

Pots gestionar el cobrament de les teves remeses simples pagadores a França i als Estats Units mitjançant:

 • França: El cobrament es pot gestionar per mitjà d'una remesa electrònica a través del sistema LCR (Letter de Change Relevé) que ens ofereix el nostre corresponsal Société Générale. Aquest tipus de remeses només admeten el cobrament de lletres o pagarés en euros.
 • Estats Units: Quan el mitjà de cobrament és un xec en dòlar USA, pots gestionar-lo a través del servei Final Credit Service que ens ofereix el nostre corresponsal Wells Fargo.

Hem de tenir en compte:

 • És molt aconsellable que tota remesa s'aculli a les Regles Uniformes per a les Remeses (publicació 522) publicades per la Cambra de Comerç Internacional. Són normes acceptades internacionalment i que hem de conèixer.
 • Una remesa no garanteix el pagament: si el pagament és diferit, l'importador podrà retirar la documentació i, arribat el venciment, no efectuar el pagament, si bé és cert que, si el pagament és a la vista, si no envia els fons no podrà tenir accés a la documentació i es tornarien impagats.

Guia d'operativitat

Si vols gestionar el cobrament dels documents relatius a l'exportació, has de presentar els originals a la teva oficina de Cajamar Caja Rural, acompanyant-los d'una carta d'instruccions on ens indiquis:

 • Nom i adreça del teu client.
 • Nom i codi Swift del banc del teu client.
 • Import, moneda i venciment.
 • Instruccions de lliurament de documents contra pagament o contra acceptació.
 • Instruccions de protest.
 • En el cas que vulguis gestionar el cobrament d'una lletra o pagaré pagadors a França, si desitges gestionar el cobrament mitjançant remesa electrònica.
 • En el cas que vulguis gestionar el cobrament d'un xec en dòlar USA pagador als Estats Units, si desitges gestionar el cobrament mitjançant el sistema Final Credit Service.

Aquesta documentació serà enviada al més aviat possible per obtenir el cobrament en la data acordada.

Una vegada rebut el cobrament, serà abonat en el teu compte.

Si necessites o Finançarel cobrament de la teva exportació, hauràs de comptar amb una Línia de Comerç Exterior i emplenar un model que et facilitaran a la teva oficina de Cajamar Caja Rural.

Vull saber més

Coneix aquest producte en profunditat