logo grupo

Emissió de Garanties Internacionals

Per emetre una Garantia Internacional, cal comptar amb una Línia de Comerç Exterior formalitzada.

Per sol·licitar-ne l'emissió, hauràs d'aportar el següent:

  • Model de sol·licitud d'emissió de Garantia Internacional: te'l facilitarà la teva oficina i hi hauràs d'indicar totes les dades necessàries per a l'emissió, com ara l'import, el venciment, el tipus de garantia, etc.
  • Còpia del contracte o factura proforma objecte de la garantia.
  • La nostra entitat disposa de basats en les recomanacions de la Cambra de Comerç Internacional. Si no indiques el contrari, nosaltres utilitzarem el text estàndard per emetre la garantia.
    Si el beneficiari de l'aval exigeix un text determinat, has de fer-nos-el seguir perquè estudiem si és possible emetre l'aval en els termes sol·licitats.

Per sol·licitar una modificació d'una garantia ja emesa, has de remetre a la teva oficina una carta signada on indiquis les modificacions que cal realitzar, fent menció a la referència de la garantia que vulguis esmenar.