Estalvi i inversió

loader Cargando...

1. Perfilar: troba el fons que s'adapti al teu perfil línia

linea


Renda Fixa Diversificada Curt Termini EUR
ISIN Descripció Mínim inversió Perfil risc Conveniència (1-5)
ES0114546031 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI 100 1
LU0093503810 BGF EURO SHORT DURATION BND A2 ACC EUR 5.000 1
ES0168673038 EDM AHORRO FI 0 2
LU0267388220 FF EURO SHORT TERM BOND A ACC EUR 2.500 1
Renda Fixa Diversificada EUR
ISIN Descripció Mínim inversió Perfil risc Conveniència (1-5)
ES0180622005 TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI 100 2
LU0050372472 BGF EURO BOND FUND A2 ACC EUR 5.000 2
LU0106235533 SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR 1.000 2
LU0408846458 JPM GLOBAL CORPORATE BOND A ACC EURH 35.000 3
LU0408846961 JPM GLOBAL CORPORATE BOND D ACC EURH 300 3
Mixtos Defensius EUR
ISIN Descripció Mínim inversió Perfil risc Conveniència (1-5)
ES0114547039 TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI 100 2
LU0393653596 FF GLB MASSET TACTICAL DEFENS A ACC EURH 2.500 3
LU1271725100 BSF EUROPEAN SELCT STRATEGIES A2 ACC EUR 5.000 3
LU0757360457 SCHRODER ISF GLB MASSET INCOME A AC EURH 1.000 3
Mixtos Defensius EUR - Global
ISIN Descripció Mínim inversió Perfil risc Conveniència (1-5)
ES0180552004 TREA CAJAMAR VALOR FI 5.000 3
LU0784383399 BGF GLOBAL MULTIASSET INCOME A2 ACC EURH 5.000 3
LU0987487336 FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME A ACC EUR 2.500 3
LU0740858229 JPM GLOBAL INCOME FUND A ACC EUR 35.000 4
LU0740858492 JPM GLOBAL INCOME FUND D ACC EUR 300 4
Mixtos Moderats EUR
ISIN Descripció Mínim inversió Perfil risc Conveniència (1-5)
ES0109226037 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI 100 3
LU0261950553 FF EURO BALANCED FUND A ACC EUR 2.500 3
LU0070212591 JPM GLOBAL BALANCED A ACC EUR 35.000 3
LU0115099839 JPM GLOBAL BALANCED D ACC EUR 300 3
LU0212925753 BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 ACC EURH 5.000 3
Mixtos Moderats EUR - Global
ISIN Descripció Mínim inversió Perfil risc Conveniència (1-5)
ES0180678007 TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI 100 3
LU0070211940 JPM GLOBAL MACRO BALANCED A ACC EUR 35.000 3
LU0115711235 JPM GLOBAL MACRO BALANCED D ACC EUR 300 3
LU0776410689 SISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A ACC EUR 1.000 3
LU0365262384 FF GLB MASSET TACTICAL MODERATE A EURH 2.500 3
Renda Variable Espanya
ISIN Descripció Mínim inversió Perfil risc Conveniència (1-5)
ES0180666002 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI 100 4
LU0995386439 EDM SPANISH EQUITY R EUR ACC 0 4
LU0261948904 FF IBERIA FUND A ACC EUR 2.500 4
Renda Variable Europa Cap. Grande Blend
ISIN Descripció Mínim inversió Perfil risc Conveniència (1-5)
ES0180642003 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI 100 4
LU0229084990 BGF EUROPEAN FOCUS A2 ACC EUR 5.000 4
LU0210530746 JPM EUROPE EQUITY FUND A ACC EUR 35.000 4
LU0117858596 JPM EUROPE EQUITY FUND D ACC EUR 300 4
LU0106236937 SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP A AC EUR 1.000 4
Renda Global Europa Cap. Grande Blend
ISIN Descripció Mínim inversió Perfil risc Conveniència (1-5)
ES0180551006 TREA CAJAMAR RV INTERNACIONAL FI 100 5
LU0880975056 BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 ACC EUR 5.000 5
LU1366332952 FF GLOBAL FOCUS FUND A ACC EUR HDG 2.500 5
LU0323591833 SCHRODER ISF QEP GLB QUALITY A ACC EUR 1.000 5
Altres categories
ISIN Descripció Mínim inversió Perfil risc Conveniència (1-5)
Renda Fixa Flexible Global
LU0469576366 JPM GLOBAL CREDIT BOND A ACC EURH 35.000 3
LU0469576879 JPM GLOBAL CREDIT BOND D ACC EURH 5.000 3
LU0278453476 BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP A2 ACC EURH 5.000 3
Renda Fixa Emergent
LU0413376566 BGF EMERGING MARKETS BOND A2 ACC EUR H 5.000 3
LU0210532528 JPM EMERGING MARK DEBT HDG A ACC EUR 35.000 3
LU0117898204 JPM EMERGING MARKETS DEBT D ACC EUR 300 3
Renda Variable Global Emergent Large Cap
LU1048684796 FF EMERGING MARKETS FUND A ACC EUR 2.500 5
LU0217576759 JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 35.000 5
LU0217576833 JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC EUR 300 5
Renda Variable EUA Large Cap
LU0251127410 FF AMERICA FUND A ACC EUR 2.500 4
LU0388590050 EDM AMERICAN GROWTH B EUR 0 4
Renda Variable Àsia Ex Japó
LU0248184466 SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNIT A ACC EUR 1.000 5
LU0413542167 FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS A ACC EUR 2.500 5
Renda Variable Sector Salut
LU0171307068 BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC EUR 5.000 4
Renda Variable Sector Ecologia
LU0302446645 SCHRODER ISF GLB CLIMATE CHG EQ A AC EUR 1.000 4
Renda Variable Sector Finances
LU0171304719 BGF WORLD FINANCIALS A2 ACC EUR 5.000 4
Renda Variable Sector Tecnologiaa
LU1213836080 FF GLOBAL TECHNOLOGY A ACC EUR 2.500 5
Renda Variable Sector Telecomunicacions
LU0261951957 FF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS A ACC EUR 2.500 5
Renda Variable Sector Matèries Primeres
LU0208853274 JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A ACC EUR 35.000 5
LU0208853944 JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES D ACC EUR 300 5
Inversió Socialment Responsable
LU1529808336 JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY A ACC EUR
LU1529809144 JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY D ACC EUR
LU1435395634 BSF SUSTAINABLE EURO A2 ACC EUR 5.000 2

2. Avançar: la informació completa del fons en el nostre cercador avançat línia

linea

Troba on invertir cercant per: nom del fons, codi ISIN, tipus IIC: fons nacionals i internacionals, entitat gestora, tipus d'inversió i categoria, nivell de risc, ràting, rendibilitat, comissions i moltes altres característiques.

Et facilitem totes les característiques de cada fons, les seves rendibilitats i informació legal. A més de tota la informació rellevant que has de conèixer abans d'invertir.


Amb els nostres fons d'inversió de les principals gestores, el teu estalvi estarà a les millors mans.

3. Comparar: t'ajudem a decidir amb el nostre comparador línia

linea

Posem a la teva disposició totes les eines necessàries perquè defineixis amb èxit la teva estratègia d'inversió. Consulta a través del Broker online el nostre comparador de fons per a ajudar-te a decidir sobre quin és el fons d'inversió que millor s'adapta a les teves necessitats.

Si tens Banca electrònica i un compte de Mercats Financers, accedeix-hi

Broker online

Si no tens un compte de Mercats Financers, contracta'l

Contractar online  (en espanyol)

4. Operar: amb tarifes de compravenda adaptades al teu volum d'operacions línia

linea

Arribar al mercat ràpidament i amb unes comissions adaptades a la teva operatòria, pot fer que et diferenciïs de la resta d'inversors.

Et convidem a conèixer les nostres tarifes de compravenda sobre els principals instruments financers del món.

transparentes

Transparents

adaptados

Adaptades al teu nombre d'operacions

competitivos

Competitives


Què necessites saber a l'hora d'invertir?

linea

Un fons d’inversió és un patrimoni format per la suma de les aportacions dineràries realitzades per un nombre variable de persones (anomenades partícips), que s’inverteix amb un objectiu comú per a aconseguir la màxima rendibilitat possible, en diversos instruments financers (com ara bons, accions, derivats, divises...).

 • Participacions: és la unitat d’inversió d’un fons.
 • Societat Gestora: pren les decisions d’inversió i exerceix totes les funcions d’administració i representació del fons.
 • Societat Dipositària: custodia els valors i l’efectiu que componen el patrimoni.
 • Valor Liquidatiu: és el preu o valor de mercat de cada participació que oscil·la segons l’evolució dels valors que componen el patrimoni del fons, i es calcula diàriament dividint el patrimoni total pel nombre de participacions en circulació en aquest moment.
 • La rendibilitat: es calcula com el percentatge de variació del valor liquidatiu entre la data de compra (subscripció) i la data de reembossament (venda), i pot ser tant positiva com negativa, segons l’evolució del valor liquidatiu.
 • Comissions: a canvi de comptar amb una gestió professional de les seves inversions, el partícip paga aquestes comissions que són carregades al fons de manera directa (es resten del valor liquidatiu del fons). És el cas de les comissions de gestió i de dipòsit. Alguns fons tenen comissions per la subscripció i/o el reembossament de participacions.
 • Fiscalitat: no es tributa fins que no es produeixi el reembossament de les participacions.
 • Per a persones físiques residents, no es tributa per canviar de fons d’inversió, només en reembossar per la plusvàlua que s’obtingui, i com a guanys o pèrdues patrimonials en la base imposable de l’estalvi, la qual cosa permet compensació de plusvàlues amb minusvàlues.
 • Benchmark: és l’índex de referència que mesura el mercat en què inverteix un fons d’inversió. La majoria dels fons en tenen un amb el qual comparen la seva rendibilitat.
 • Un quartil: és el conjunt de fons d’un mateix mercat, i es divideixen en quatre parts iguals en funció de la seva rendibilitat. En el primer quartil estan els que obtenen la millor rendibilitat i en el quart els pitjors.
 • El Var (Value at Risk): és una mesura de risc d’un fons o una cartera de fons. Indica el màxim que pots perdre amb la teva inversió en un període determinat, amb un nivell de confiança. Es calcula amb dades estadístiques del que ha fet en el passat.
 • El ràtio de Sharpe: mesura la relació entre rendibilitat i volatilitat històrica d’un fons d’inversió. Es calcula dividint la rendibilitat d’un fons menys la taxa d’interès sense risc entre la volatilitat o desviació estàndard d’aquesta rendibilitat en el mateix període. Com més gran és, millor és la rendibilitat del fons en relació al risc de la inversió.

Operativa de fons d’inversió:

 • La subscripció (compra) de participacions.
 • El reembossament (venda) de participacions.
 • Els traspassos entre distints fons (reembossament d’un fons d’inversió i la immediata subscripció d’un altre). Atenció amb els fons que tenen comissió per reembossament i/o subscripció.

Aquestes operacions les pots fer des de la teva oficina o còmodament on vulguis des de banca telefònica (a excepció de la subscripció) o banca electrònica a través del teu Broker online.

Abans d’invertir:

 • Situació actual: analitza la teva situació financera actual per saber de quin capital disposes. (Amb els nostres fons pots invertir des de només 100 €.)
 • Objectiu de la inversió: saber quin és l’objectiu de la teva inversió (estalviar per al futur, jubilació, estudi dels fills...).
 • Horitzó temporal o durada de la inversió: el termini a què pots o vols tenir invertits els teus diners.
 • Perfil de risc: has de definir quin és el teu perfil d’inversor, és a dir, quin és el risc que pots i vols assumir (conservador, moderat o arriscat) i la rendibilitat estimada que vols obtenir. (Recorda que a més risc, sol haver-hi més rendibilitat potencial, però també més possibilitats de patir pèrdues.)

Per determinar el fons que millor s’ajusta a les teves necessitats, és important llegir el fullet del fons o el DFI (dades fonamentals per a l’inversor), on està tota la informació rellevant de cada fons (nivell de risc, despeses, import mínim, política d’inversió...).

En el moment d’invertir:

 • Coneix bé el producte en què inverteixes: comissions, terminis, possibles rendiments i riscos associats.

Després d’invertir:

 • Vigila la teva inversió. Controlar rendiments, pèrdues, terminis de venciments i les possibilitats de traspàs per obtenir més beneficis o el moment adequat per liquidar aquests actius.

Pots consultar tota la informació en el nostre Cercador de Fons (en castellá).

Segons la seva política d'inversió, poden distingir-se els següents tipus de fons:

 • Fons de renda fixa: inverteixen la majoria del seu patrimoni en actius de renda fixa, com ara bons, obligacions, lletres i pagarés.
 • Fons de renda variable: inverteixen la major part del seu patrimoni en accions d'empreses.
 • Fons mixtos: inverteixen part del seu patrimoni en renda fixa i part en renda variable.
 • Fons globals: tenen llibertat per no fixar per endavant els percentatges que invertiran en renda fixa o variable, la moneda en què estaran denominats els actius en què inverteixin o la distribució geogràfica de la inversió.
 • Fons garantits: asseguren a l'inversor, a una determinada data denominada venciment de la garantia, el valor de la seva inversió inicial més una rendibilitat fixa o variable. Aquests fons presenten característiques peculiars que han de ser conegudes abans de la subscripció.
 • Possibilitat de majors rendibilitats potencials a llarg termini.
 • No cal fer grans inversions, consulta en cada fons l’import mínim.
 • Gestionats per gestores de reconegut prestigi.
 • És un mercat regulat i supervisat per la CNMV.
 • Diversificació de la cartera: encara que la nostra inversió sigui petita, està diversificada en diferents actius.
 • Pots accedir a mercats en què una persona no podria invertir per si mateixa.
 • Avantatges fiscals: per a persones físiques residents, no es tributa per canviar de fons d’inversió, només en reembossar per la plusvàlua que s’obtingui, i com a guanys o pèrdues patrimonials en la base imposable de l’estalvi, la qual cosa permet compensació de plusvàlues amb minusvàlues.
 • Gran liquiditat: en un termini d’un màxim de tres dies hàbils (o de quatre dies hàbils si l’ordre es realitza després de l’hora de tall del fons) pots disposar dels teus diners si fas un reembossament
 • Valoració diària del fons.
 • Transparència: informació periòdica de l’evolució de la inversió. Consulta-la en el nostre web i en el nostre cercador (en castellá).

Què has de tenir en compte?

linea

uno

Fiscalitat

En cada etapa de la teva vida la teva disponibilitat financera pot fer-te canviar de fons. No t'hi preocupis, pots traspassar d'un fons a un altre sense tributar per fer-ho.

dos

Diversificació

Distints fons oferts, per a distints perfils inversors.

tres

Accessibilitat

Els fons d'inversió et donen accés a mercats als quals individualment no podries accedir.


Agenda econòmica (en espanyol)

linea

Les nostres gestores

linea

logo blackrock
logo edm
logo fidelity
logo jpmorgan
logo schroders
logo trea

Consulta el fullet informatiu dels fons i documents de dades fonamentals per a l'Inversor (KIIDs) a través del broker on line en www.grupocooperativocajamar.es i en qualsevol de les nostres oficines. A més a més, pots consultar el fullet informatiu de tots els fons a la CNMV.