Finançament d'exportació

Guie Operative


loader Cargando...

Guie Operative

Per contractar un finançament, és requisit indispensable que mantinguis una Línia de Comerç Exterior amb nosaltres.

  Els productes d'exportació que són susceptibles de ser finançats són:

  • Avançament de factures: podràs finançar l'import de les teves exportacions mitjançant la presentació d'una còpia de la factura on aparegui la data prevista de cobrament i la domiciliació bancària de la nostra entitat i d'una còpia del document de transport que evidenciï l'enviament de mercaderies.
   Un cop aportats els documents indicats, l'abonament es farà de manera àgil i ràpida.
  • Finançament de remeses i crèdits documentaris: l'oficina et farà seguir un model de sol·licitud de finançament que, una vegada emplenat i signat, tramitarà per al seu abonament en compte.

  Hem de tenir en compte:

  • Quan fixis el venciment del finançament, especialment en el cas de l'avançament de factures, recomanem que sumis 15 dies a la data prevista de cobrament, de manera que, davant un possible retard en el cobrament, el finançament seguirà en vigor.
  • Un cop rebut el cobrament, es cancel·larà anticipadament el finançament amb la consegüent reliquidació dels interessos.