logo grupo

Línia de Comerç Exterior

Una cop formalitzada la Línia de Comerç Exterior, es podran associar les distintes operacions segons el criteri següent i sempre que hi hagi suficient disponible:

 • Finançaments d'importació: s'imputa com a risc el 100% de l'import del finançament, que serà igual o més petit que l'import de l'operació comercial.
  Es poden finançar: transferències emeses, remeses d'importació o crèdits documentaris d'importació. Les transferències poden emetre's i finançar-se des de Banca Electrònica.
 • Finançament d'exportació: s'imputa com a risc el 100% de l'import del finançament, que serà igual o més petit que l'import de l'operació comercial.
  Es poden prefinançar factures, remeses d'exportació o crèdits documentaris d'exportació.
 • Prefinançament d'exportació: s'imputa com a risc el 100% de l'import del finançament, que serà com a màxim el 50% de l'import de l'operació comercial.
  Es poden prefinançar factures, remeses d'exportació o crèdits documentaris d'exportació.
 • Assegurances de canvi: s'imputa com a risc el 10% de l'import de l'assegurança de canvi contractada.
 • Crèdit documentari d'importació: s'imputa com a risc el 100% de l'import del crèdit documentari, que serà igual o més petit que l'import de l'operació comercial.
 • Emissió de Garanties Internacionals: s'imputa com a risc el 100% de l'import de la garantia, que serà igual o més petit que l'import de l'operació comercial.
 • ICO Exportadors: s'imputa com a risc el 100% de l'import del finançament, que serà igual o més petit que l'import de l'operació comercial.